aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Dwudziestolecie beatyfikacji o. Alfonsa M. Mazurka OCD (12)

19 czerwca, 2019

Kult męczennika i proces beatyfikacyjny.

Kult prywatny o. Alfonsa jako męczennika rozpoczął się tuż po zakończeniu wojny: 2 września 1945 r. w miejscu jego męczeństwa postawiono staraniem klasztoru czerneńskiego skromny, ale wymowny, stojący do dziś pomnik w po­staci kamiennego krzyża, na którego cokole, nad danymi biograficznymi, umieszczono słowa starające się wyrazić ocenę i sens jego śmierci, mianowicie: „Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga”. Pod danymi biograficznymi dodano natomiast refleksję dla czytających: „Nie chciej pytać: Czemu niewinnemu wróg niegodziwy przeciął życia wstęgę. Bo gdy świat broczył, szukał Pan ofiary, co by miłością przemogła nienawiść”. Jeden z biografów błogosławionego, o. Czesław Gil, wymownie komentuje ten napis: „Słowa te są zrozumiałe w kontekście dopiero co zakończonej najokrutniejszej wojny w dziejach świata. Wojny, która wyzwoliła w milionach ludzi nienawiść. Prawdziwym przeciwstawieniem tej nienawiści i niewinnie wylanej krwi mogła być tylko miłość. I takim właśnie darem miłości był dar życia o. Alfonsa Marii Mazurka, przeora klasztoru w Czernej”.

Tuż po wojnie ukazała się także pierwsza biografia męczennika, zatytułowana „Ofiara zbrodni”, pióra o. Bernarda Smyraka (Kraków 1947). Zawiera ona biogram i opis męczeństwa o. Alfonsa. Z kolei na korytarzu czerneńskiego klasztoru umieszczono portret Przeora-Męczennika, i mówiono o nim nowym pokoleniom zakonników, odbywających w Czernej swój kanoniczny nowicjat.

W 1976 r., gdy dojrzewała w umyśle ks. Władysława Kuczaja sprawa budowy kościoła i stworzenia parafii w Nawojowej Górze, popierana bardzo przez ówczesnego arcybiskupa krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyłę, ale utrud­niana przez władze państwowe, które nie chciały wydać na to zezwolenia, 26 lipca odprawiono przy pomniku upamiętniającym śmierć o. Alfonsa Mszę św. w tej intencji. Wstawiennictwo kapłana-męczennika pomogło i kilka lat później, w 1983 r., następca kard. Wojtyły na stolicy biskupów krakowskich, ks. kard. Franciszek Macharski konsekrował nowo wybudowany kościół, przy którym już w rok wcześniej erygował samodzielną parafię.

Na miejscu męczeństwa o. Alfonsa urządzano też modły o jego beatyfikację. Rada prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych poleciła nadto odmawiać we wszystkich klasztorach codzienną modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego, której tekst zatwierdziła Kuria Metropolitalna Krakowska, kiedy 26 stycznia 1992 r., w rocznicę śmierci męczeńskiej bł. Michała Kozala, rozpoczęto we Włocławku proces beatyfikacyjny 108 męczenników, zmordowanych – podobnie jak o. Alfons – podczas wojny przez Niemców.

Kult Sługi Bożego zaczęto szerzyć na szerszą skalę, zwłaszcza w Zakonie Karmelitów Bosych, w związku ze zbliżającą się jego gloryfikacją w Kościele. Biuletyn Kurii Generalnej w Rzymie „Communicationes OCD” (nr 81 z 1999 r.) opublikował w sześciu językach jego biogram i wiadomość o zbliżającej się beatyfikacji. Już wcześniej, bo w 1992 r., nazajutrz po kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego, inny biuletyn tej samej Kurii Generalnej, mianowicie „Servitium Informativum Carmelitanum” stawiał w tytule zobowiązujące pytanie: „Czy szybko ujrzymy w Glorii Berniniego drugiego karmelitę bosego z Polski?”. Odpowiedź była twierdząca, a miał nim być nasz Męczennik. Informowano o jego życiu i o rozpoczętym we Włocławku grupowym procesie beatyfikacyjnym. Wydano też w 1992 r., staraniem Postulacji Generalnej Zakonu w Rzymie, po włosku i po polsku (po 1 tys. egz.), ulotkę z fotografią, biogramem i kilkoma myślami Sługi Bożego, oraz z modlitwą o jego beatyfikację. Dwa lata później, tj. w 1994 r. Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie wydało książkę o. Czesława Gila pt. „Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga. Sługa Boży Alfons Maria Mazurek OCD (1891-1944)”. Książka, oprócz solidnie opracowanej biografii męczennika, zawiera także antologię jego duchowych tekstów. W marcu 1999 r., przełożony generalny Kamil Maccise, kończąc pasterską wizytację polskich klasztorów karmelitańskich, skierował do całego Zakonu list okólny pt. „Wierność i męczeństwo. Świadectwo Alfonsa Marii Mazurka OCD”, który opublikowano jako samoistną broszurę w sześciu językach.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD


Modlitwa o kanonizację bł. Alfonsa

Wszechmogący Boże, który wezwałeś bł. Alfonsa Marię i Towarzyszy do oddania życia z miłości ku Chrystusowi i Kościołowi, wspomóż nas swoją łaską, abyśmy wsparci przykładem ich życia i męczeństwa, do końca życia dochowali wierności zobowiązaniom Chrztu świętego. Udziel nam również łask, o które Cię za ich przyczyną z pokorą i ufnością prosimy i pozwól nam oglądać ich w chwale Twoich Świętych. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Kraków, 4.6.2008, Nr 1625/2008)

za: karmel.pl