aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Ekshumacja doczesnych szczątków o. Rudolfa Warzechy

4 marca, 2019

Ekshumacji, kanonicznego rozpoznania i przeniesienia doczesnych szczątków sługi Bożego o. Rudolfa Warzechy (1919-1999), karmelity bosego z klasztoru w Wadowicach – dokonano 1 marca w Wadowicach. Jak poinformowało Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, wszystkie te kroki podjęto za zgodą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Wadowicach. Doczesne szczątki kandydata na ołtarze zostały przeniesione z kwatery karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego do kościoła karmelitów bosych „na Górce” w Wadowicach, gdzie niegdyś pobożny zakonnik pełnił posługę spowiednika i kierownika duchowego.

Jak poinformował postulator w procesie o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, prace ekshumacyjne, w części których wziął udział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, zostały dokonane przez piętnastoosobową komisję na czele z ks. dr. Andrzejem Scąbrem, kierownikiem Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie i o. prof. dr. hab. Wiesławem Kiwiorem OCD, biegłym z prawa kanonizacyjnego.

„W skład komisji weszli świadkowie miejsca pochówku kandydata na ołtarze, biegli z anatomii i medycyny, technicy i duchowni, wśród których byli przełożony prowincjalny Zakonu Karmelitów Bosych z Krakowa o. Tadeusz Florek OCD oraz o. Grzegorz Irzyk OCD, przeor wadowickiego klasztoru” – podsumował obecny podczas piątkowych prac ekshumacyjnych na cmentarzu ojciec Praśkiewicz.

Wydobyte z grobu ziemnego doczesne szczątki sługi Bożego zostały oczyszczone i kanonicznie rozpoznane przez biegłych z anatomii. Złożono je następnie w miedzianej, pokrytej dębowym drewnem trumnie, którą hermetycznie zamknięto i opieczętowano lakową pieczęcią Kurii Metropolitalnej. Trumnę przeniesiono do drewnianego sarkofagu, nad którym został umieszczony na ścianie duży stylizowany herb Zakonu z portretem sługi Bożego.

Ojciec Praśkiewicz wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego cześć publiczna należna jest tylko relikwiom błogosławionych i świętych dopiero po oficjalnym orzeczeniu Kościoła, wyrażającym się w beatyfikacji i kanonizacji. „Dlatego też sarkofag, znajdujący się na wysokości kruchty w lewej nawie kościoła klasztornego, będzie strzegł doczesnych szczątków o. Rudolfa do czasu jego beatyfikacji, kiedy to, po ponownej ich rekognicji i pobraniu cząstek do kapsułek, będą mogły być nazywane relikwiami i odbierać publiczną cześć w Kościele” – dodał.

Piątkowe czynności zrealizowano niemal dokładnie w dwudziestą rocznicę śmierci sługi Bożego. O. Rudolf Warzecha zmarł 27 lutego 1999 r., a 4 marca tegoż roku odbył się jego pogrzeb pod przewodnictwem przełożonego generalnego karmelitów bosych z Rzymu o. Kamila Maccise OCD, z licznym udziałem duchowieństwa i wiernych.

W niedzielę, 3 marca br., bp Roman Pindel będzie przewodniczył w klasztorze „na Górce” w Wadowicach Mszy św. o beatyfikację sługi Bożego. Pochodzący z Wadowic hierarcha, który znał sługę Bożego od dzieciństwa, pobłogosławi sarkofag, w którym została złożona hermetycznie zamknięta trumna z kośćmi o. Warzechy.

Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999) z Bachowic k. Wadowic po ukończeniu niższego seminarium w Karmelu „na Górce” został kapłanem karmelitańskim. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, a także wychowawca zakonny, opiekun chorych, spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza karmelitańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego. Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego sł. B. Rudolfa rozpoczął się w 2011 roku.

źródło: KAI