aktualności karmelu Świat wróć

Europejskie spotkanie wychowawców OCD

13 lutego, 2019

Wspólnota – miejsce spotkania i komunii” – to temat tegorocznego spotkania wychowawców europejskich, które odbyło się w Ávila (CITeS), w dniach od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. W spotkaniu wzięło udział dwudziestu ośmiu Karmelitów Bosych z prowincji europejskich, w tym bracia z prowincji krakowskiej (Paweł Hańczak OCD, Łukasz Piskulak OCD, Jakub Przybylski OCD) i warszawskiej (Sergiusz Niziński OCD, Michał Swarzyński OCD). Nie zabrakło przedstawicieli z Francji, Włoch, Chorwacji, Libanu, Szwecji, Malty, Portugalii i Hiszpanii.

Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek wspólną kolacją. We wtorek przed południem uczestniczyliśmy w dwóch konferencjach o. Gonzalo Fernández’a CFM – przełożonego generalnego Klaretynów. Ojciec Gonzalo przedstawił w nich wyzwania, jakie niesie ze sobą życie we wspólnocie oraz zaproponował praktyczne sposoby rozwiązywania niektórych trudności. W swoim wystąpieniu oparł się nie tylko na wiedzy naukowej, ale również na wieloletnim doświadczeniu pracy w sektorze formacyjnym. Po pierwszej konferencji odbyły się spotkania w grupach językowych (polskiej, hiszpańskiej, francuskiej i włoskiej) na temat wygłoszonych treści. Każda grupa przedstawiła następnie rezultaty swojej pracy, wnioski i pytania na forum, wobec pozostałych grup.

Popołudniu udaliśmy się do miejsc związanych ze Świętą Teresą od Jezusa. Idąc śladami jej dojrzewania odwiedziliśmy klasztor La Santa, wybudowany w miejscu jej rodzinnego domu. Następnie udaliśmy się do kościoła św. Jana Chrzciciela, gdzie została ochrzczona 4 kwietnia 1515 roku, a na samym końcu nawiedziliśmy katedrę, w której modliła się w czasach swojej młodości.

Następnego dnia, w środę, po porannej modlitwie wyruszyliśmy do Duruelo, miejsca pierwszej fundacji Karmelitów Bosych (1568). Podczas godzinnej podróży wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji na temat historii powstania klasztoru w Duruleo i stylu życia pierwszych braci: Jana od Krzyża i Antoniego od Jezusa. Wizytę w Duruelo, gdzie obecnie znajduje się klasztor Karmelitanek Bosych, rozpoczęliśmy od wspólnej Eucharystii z siostrami. Po jej zakończeniu udaliśmy się do rozmównicy, gdzie w dwóch grupach językowych (hiszpańskiej i włoskiej) spędziliśmy kilka chwil na wspólnej rekreacji z Mniszkami.

Po powrocie do Ávila, wysłuchaliśmy dwóch konferencji, które wygłosił dla nas o. Juan Antonio Marcos, karmelita bosy z Madrytu. Konferencje dotyczyły wychowania do wolności i świętości według nauki św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa. Podobnie jak pierwszego dnia, pomiędzy konferencjami spotkaliśmy się w grupach językowych, by wspólnie przemyśleć przedstawione treści, a następnie zrelacjonować wnioski wobec pozostały grup.

W czwartek przed południem konferencje wygłosił dla nas o. Luis María García Domínguez, jezuita, wieloletni wychowawca i specjalista w dziedzinie wychowania i formacji zakonnej. Natomiast popołudniu wyruszyliśmy kolejny raz śladami życia św. Teresy, nawiedzając w pierwszej kolejności klasztor Wcielenia, w którym Teresa spędziła łącznie 27 lat życia zakonnego. Wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z Karmelitankami Bosymi, po czym zobaczyliśmy bogato wyposażone muzeum klasztorne i kościół. Po kolejnych 30 minutach marszu, dotarliśmy do klasztoru św. Józefa – pierwszej fundacji Karmelitanek Bosych. Tam również spotkaliśmy się z siostrami, nawiedziliśmy kościół i pierwotną kaplicę z czasów świętej Matki. Na zakończenie dnia, po kolacji zorganizowaliśmy rekreację, podczas której każda z grup językowych zaprezentowała jedną lub dwie piosenki we własnym języku, natomiast bracia z Libanu przedstawili tradycyjny taniec libański.

Spotkanie zakończyliśmy w piątek, 1 lutego wspólną Eucharystią i śniadaniem.

o. Jakub Przybylski OCD

za: karmel.pl