aktualności karmelu Karmelitanki Bose, Prow. Krakowska wróć

Federacja Karmelitanek Bosych pw. Ducha Świętego

15 grudnia, 2019

Karmelitanki bose – mniszki ukryte w ciszy klauzury, poprzez właściwą im posługę modlitwy i ofiary są obecne w sercu Kościoła. Kochają Kościół, noszą w swych rozmodlonych sercach jego radości i problemy. Troszczą się o Kościół – a Kościół troszczy się o nie. Bardzo je ceni i pragnie wspierać na drodze poszukiwania Boga. Zaprasza do podejmowania konkretnych wyzwań, poucza i formuje.

W ostatnim czasie Kościół szczególnie mocno podkreśla potrzebę umacniania więzi pomiędzy klasztorami tej samej rodziny zakonnej, dlatego wzywa je do tworzenia federacji. Federacja to struktura komunii, mająca na celu wzajemną pomoc i współpracę, otwieranie się na siebie nawzajem.

Wsłuchując się w wezwanie Kościoła, mniszki przynależące do Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, od kilkunastu miesięcy pracowały nad utworzeniem Federacji pw. Ducha Świętego, ostatecznie zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską dekretem z dnia 6 czerwca 2019 r. Do Federacji weszło 18 klasztorów – z Polski, Ukrainy, Słowacji i Republiki Czeskiej.

W dniach od 1 do 6 grudnia 2019 r. siostry z wyżej wymienionych klasztorów spotkały się w domu rekolekcyjnym karmelitów bosych w Wadowicach na pierwszym Zgromadzeniu  Federacji, by wspólnie wyruszyć w tę nową drogę. Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącej i Rady Federacji. Przewodniczącą została s. M. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Ryszarda Wrona z klasztoru w Częstochowie.

W skład Rady Federacji weszły:

– I Radna – s. Maria Joanna od Narodzenia Pańskiego z Tarnowa

– II Radna – s. Maria Urszula od Serca Jezusa Konającego z Krakowa-Łobzowa

– III Radna – s. Cecylia Teresa od N. Serca Maryi z Krakowa-Wesołej

– IV radna – s. Joanna Paula od MB Jasnogórskiej z Zakopanego

Każda federacja posiada asystenta mianowanego przez Stolicę Apostolską, by w jej imieniu towarzyszył mniszkom. Asystentem Federacji pw. Ducha Świętego został o. Krzysztof Górski OCD. On też brał udział w wadowickim spotkaniu, jak również o. Paweł Baraniecki – delegat prowincjała ds. mniszek, a także przybyły z Rzymu o. Rafał Wilkowski OCD – sekretarz generała ds. mniszek. O. Prowincjał Tadeusz Florek OCD brał udział w pierwszym i ostatnim dniu obrad. Obecność braci była wymownym świadectwem jedności w ramach rodziny karmelitańskiej i umocniła pragnienie pielęgnowania naszego wspólnego powołania i misji w Kościele.

karmelitanki bose

za: karmel.pl