aktualności karmelu Karmel Gdynia-Orłowo wróć

Jubileusz S. Marii Lidii od Zwiastowania Pańskiego

10 sierpnia, 2017

W niedzielę, 2 lipca nasza wspólnota świętowała Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej S. Marii Lidii od Zwiastowania Pańskiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej – Ks. Bp Zbigniew Zieliński, który notabene pochodzi z tej samej parafii, co Siostra Jubilatka. W licznej koncelebrze znajdowali się: przede wszystkim Nasz Ojciec Prowincjał, a także rodzony brat S. Lidii – Ks. Wiesław Wiśniewski (odnowiciel starego Zakonu Ducha Świętego zwanego obecnie Towarzystwem Ducha Świętego) oraz kilku innych kapłanów którzy na różne sposoby towarzyszyli Jubilatce na kolejnych etapach jej życia. Kaplica wypełniła się po brzegi liczną Rodziną i znajomymi S. Lidii, którzy czynnie uczestniczyli w liturgii czytając czytania, śpiewając psalm, a nawet grając na skrzypcach. Z pewnością łączyła się z nami również – choć co prawda na sposób duchowy – Matka Teresa od Dzieciątka Jezus – Wikaria naszej fundacji w Suchej Hucie – rodzona siostra Jubilatki.

Po uroczystej Liturgii goście składali Siostrze Lidii życzenia, my natomiast zajęłyśmy się podawaniem im obiadu. Dopiero wieczorem, przy kolacji, mogłyśmy już na spokojnie ucieszyć się towarzystwem Siostry Jubilatki, która tego dnia promieniowała szczególną radością. Jak to zazwyczaj przy okazji jubileuszów bywa, powspominałyśmy dawne dzieje. Początek tych wspomnień nastąpił już podczas homilii wygłoszonej przez Naszego Ojca Prowincjała, który przytoczył kilka wydarzeń z życia Siostry Lidii. Jak może niektórym wiadomo, Siostra Jubilatka przed wstąpieniem do Karmelu intensywnie trenowała siatkówkę i choć od tego czasu minęło ćwierć wieku, sportowa werwa i dynamika oraz pogoda ducha emanuje z niej do teraz, co zresztą zgodnie zauważali też jej goście.

Największą radością Jubilatki było to, że mogła świętować swój Jubileusz w roku, w którym Kościół przeżywa rocznice kilku ważnych wydarzeń związanych z Matka Bożą – z Jubileuszem Objawień Fatimskich na czele. Albowiem Siostra Lidia – urodzona w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – już od najmłodszych lat czuła się wewnętrznie pociągnięta do naśladowania Maryi w Jej Fiat oraz do modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych. To ostatnie wynika też z faktu, że jej powołanie dojrzewało niejako w cieniu jedynego w Polsce Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej mieszczącego się w Gdańsku Matemblewie, gdzie przez wiele lat proboszczował jej brat – Ksiądz Wiesław.

Wspólnotowe świętowanie zakończyło się nazajutrz poprawinami. Tego dnia między innymi rozpakowałyśmy i obejrzałyśmy liczne, wspaniałe prezenty – zarówno te, którymi obdarowali Siostrę Lidię goście uczestniczący w uroczystości, jak i te, które nadeszły drogą pocztową z wielu siostrzanych wspólnot z obu polskich prowincji.

Dla uważnych czytelników podajemy informację, że Siostra Lidia, Matka Teresa i Ks. Wiesław Wiśniewscy mają jeszcze najmłodszego brata – Marka, który jest Mężem i Ojcem trzech wspaniałych synów…