aktualności karmelu OCDS wróć

IX Kongres OCDS Prowincji Warszawskiej

2 września, 2020

Cudowne zbiegi okoliczności
(czyli IX Kongres OCDS Prowincji Warszawskiej, Niepokalanów, 27-30 sierpnia 2020r.)

Zaczęło się niby tradycyjnie i prozaicznie… w czwartek, 27 sierpnia 2020r. w Niepokalanowie (w miejscu oddanym Niepokalanej na Jej wyłączną własność), we wspomnienie św. Moniki (a przewodnicząca prowincjalna to Monika), a potem nastąpiły kolejne wspomnienia: św. Augustyna i męczeństwo Jana Chrzciciela… Zaczęło się hymnem do Ducha Świętego, Eucharystią, a wcześniej różańcem i rozważaniem tajemnic światła.

I wszystko miało być takie ZWYCZAJNE i przewidywalne, „referatowe” i wyborcze, począwszy od sprawozdań: ustępującej przewodniczącej (Moniki Olszewskiej OCDS), osoby odpowiedzialnej za formację (Mariusza Filipowskiego OCDS) oraz osoby odpowiedzialnej za finanse (Ani Sadurskiej OCDS), a skończywszy na wyborach nowej Rady, a okazało się zupełnie INNE. Miało być tylko „roboczo” i pracowicie… i w tym obszarze spodziewano się wypracować kilka uchwał wytyczających kierunek pracy Wspólnot na kolejne trzy lata, a okazało się, że Bóg chce, żeby to kongresowe spotkanie odbyło się trochę inaczej i zdecydowanie głębiej.

W sferze „towarzyskiej” i „spotkaniowej” przebiegła na pewno wizyta Gości z Prowincji Krakowskiej (przewodniczącej Brygidy Bogackiej, radnej Urszuli Duży i nowego o. Delegata, o. Krzysztofa Żywczyńskiego OCD). I także w tym obszarze oprócz opowieści o tym, jak jest u Nich, pojawiły się kolejne wyłomy w murze zwyczajności: zapowiedź wspólnego czuwania na Jasnej Górze i jednocześnie wiele szans na bardzo satysfakcjonującą współpracę poszerzającą zakres naszych dotychczasowych działań.
Do obszaru „modlitewno-rekreacyjnego” należy na pewno zaliczyć nasze codzienne Eucharystie (odprawiane w starej drewnianej kaplicy, gdzie modlił się jeszcze św. Maksymilian), ale też trwanie przed przepięknym Maryjnym ołtarzem Adoracji, dziełem wybitnego gdańskiego artysty, Mariusza Drapikowskiego, a oprócz tego: wizyty w Muzeum Maksymiliana Kolbego, w celach zakonnych Świętego, udział w Misterium Męki Pańskiej, oglądanie pochodu barwnych postaci historycznych w Panoramie Tysiąclecia oraz autentycznego papamobile Jana Pawła II… No i tu niewątpliwie należy umieścić też nasze spotykania z franciszkanami, którzy (często na rowerze) serdecznie zagadywali do nas (jak i do wielu innych mijanych ludzi), więc spotkało nas wiele takiej wręcz niespotykanej, ludzkiej, „zagadywanej” serdeczności.

Była też od samego początku życzliwa obecność o. Delegata, o. Roberta Marciniaka OCD, a w ostatnim dniu także o. Prowincjała, Jana Malickiego OCD, i nie tylko… Byli z nami także św. Jan od Krzyża i św. Teresa od Jezusa (w swoich relikwiach), którymi dwie wspólnoty akurat na Kongresie postanowiły się wymienić.

A już absolutnym apogeum Bożego prowadzenia, prawdziwą ucztą duchową zastawioną przez Pana ostatniego dnia, były czytania z niedzieli, z dnia zakończenia Kongresu (mocne słowa podarowane nam przez Boga): „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś” (Jr 20,7a), „Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza”(Ps 63,2), a także: „proszę was, bracia (…), abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1), a na koniec: „On odwrócił się i rzekł do Piotra: <<Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku>>” (Mt 16, 23).
Do domów wróciliśmy… przemienieni i odnowieni, zadumani… ale przede wszystkim: oczarowani Bożym prowadzeniem, Bożą UCZTĄ zastawioną dla nas…

A teraz to już nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podać skład nowej Rady Prowincjalnej:

 • Gabriela Żylińska, przewodnicząca (była polonistka i wychowawczyni internacka, od 14-tu lat w sopockim Świeckim Karmelu);
 • Bogusław Sudał, 1. radny i zastępca przewodniczącej (fizjoterapeuta pracujący w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy; z Karmelem związany dzięki św. Janowi od Krzyża, który pomógł mu kształtować i porządkować życie; związany ze Wspólnotą Bydgoską od momentu jej powstania, tj. od 1999r.; a poza tym… zafascynowany ludźmi i ich podobieństwem do Boga);
 • Magdalena Czarnecka, radna odpowiedzialna za finanse w Świeckim Karmelu Prowincji Warszawskiej (zawodowo zajmująca się ekologią na Uniwersytecie; w toruńskim Świeckim Karmelu Magdalena od Krzyża; na co dzień zaprzyjaźniona z św. Teresą od Jezusa i św. Teresą Benedyktą od Krzyża; a poza tym zainspirowana słowami Jana Pawła II: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji”);
 • Anna Wasilewska, radna sprawująca w Radzie funkcję sekretarza (warszawianka z krwi i kości, pracująca na Politechnice Warszawskiej; od 9 lat we Wspólnocie Warszawskiej… przy książkach, przy ludziach (jako socjusz), a także… przy palmach wielkanocnych i bukietach ziół… odnajdująca w sobie miłość do wędrówek i dobrej lektury, ale też pragnienie ciszy i… zgodę na Boże prowadzenie)
 • Tadeusz Zabaryłło, radny odpowiedzialny w Prowincji za formację (przewodniczący Wspólnoty Elbląskiej; inżynier mechanik po studiach politechnicznych, który ukończył sopockie Carmelitanum, a dla rozwoju własnego ducha odprawił w Gorzędzieju cykl rekolekcji poświęconych modlitwie; od młodości lubiący sport, aktywność fizyczną i fotografię, a od jakiegoś momentu… żyjący głębiej duchowością Karmelu)

… no i Uchwały, które wykluwały się powoli w tyglu rozmów i dyskusji, i które oprócz swojego charakteru naprawczego, oby okazały się wskazówkami i drogowskazami, pokazującymi co w kolejnych latach istotne i rozwojowe:

 1. Kongres zobowiązuje Radę Prowincjalną do opracowania zmian w Statucie, uwzględniając przekazane materiały ze wspólnot.
 2. Kongres zobowiązuje członków OCDS posiadających konta osobiste na mediach społecznościowych do niezwłocznego (nie później niż do 31.10.2020) usunięcia z nich informacji o przynależności do OCDS. Nowo zakładane konta nie mogą zawierać informacji o tej przynależności.
 3. Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej uzupełnienie tematyki spotkań formacyjnych o zagadnienia odpowiedzialnego i krytycznego korzystania z szeroko pojętych mass mediów, w szczególności w sprawach dotyczących Kościoła, wiary i duchowości.
 4. Rada Prowincjalna jest zobowiązana do opracowania instrukcji korzystania z mediów społecznościowych i ewentualnego apostolstwa w Internecie przez członków OCDS.
 5. Kongres zaleca wszystkim członkom OCDS kontynuowanie modlitwy za Ojczyznę.
 6. Kongres zaleca zwiększenie zaangażowania wszystkich członków OCDS w pomoc misjom karmelitańskim.
 7. Kongres zachęca członków OCDS do szczególnej troski o budowanie jedności wspólnot z zachowaniem szacunku do różnorodnych poglądów, w granicach wyznaczonych przez oficjalne nauczanie Kościoła.
 8. Kongres zachęca do ofiarowywania Mszy świętych i innych form modlitwy za kapłanów.
 9. Kongres zobowiązuje Radę Prowincjalną do kontynuowania prac nad kolejnymi tomami podręcznika formacyjnego.
 10. Kongres zobowiązuje członków wspólnot OCDS do korzystania z brewiarza w formie książkowej.

Gabriela Żylińska OCDS