aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Jubileusz 350-lecia Bractwa św. Józefa na przemyskim Karmelu

13 lutego, 2019

Karmel jest Maryjny. Ale Karmel jest też Rodziną, w której czołowe miejsce zajmuje św. Józef. Taką wizję duchowości reformowanego Zakonu miała św. Teresa od Jezusa, przekonana o ogromnych, wstawienniczych możliwościach św. Józefa. Pisała:

Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego świętego, wiedząc z długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra on jest mocen wyjednać nam u Boga. Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, ktoby prawdziwe miał do niego nabożeństwo, a nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie, bo on w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która się mu poleca (Księga Życia, 6, 7).

Stąd jest oczywistym, że św. Józef obrany został Patronem większości klasztorów zakładanych przez św. Teresę. W czasach późniejszych, przy powstających karmelitańskich kościołach, sukcesywnie powstawały bractwa ku czci św. Józefa, dla szerzenia duchowości opartej na cechach świętości św. Józefa.

Również na Karmelu w Przemyślu, wnet po Reformie Zakonu, bo już w 1669 r., powstało Bractwo św. Józefa, będąc jedną z udanych form duszpasterstwa karmelitańskiego, celem pogłębiania życia religijnego zarówno mieszkańców miasta, jak i okolicznej społeczności.

W obecnym, 2019 r. mija 350 lat od założenia tegoż Bractwa przy naszym kościele w Przemyślu. Z tego względu, uroczystość poprzedzą rekolekcje parafialne, które poprowadzi o. Jakub Mentel OFM z Pińczowa. Natomiast 24 marca o godz. 10.00 odbędzie się w naszym kościele w Przemyślu przy ul. Karmelickiej 1, uroczysta Msza św. Jubileuszowa Bractwa, której przewodniczyć będzie Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Tadeusz Florek. Podczas Eucharystii nastąpi poświęcenie sztandaru Bractwa, ufundowanego przez Bractwo św. Józefa.

Serdecznym zapraszamy wszystkich czcicieli św. Józefa oraz przyjaciół Karmelu na wspomnianą Uroczystość.

za: karmel.pl