aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Jubileusz 50-lecia święceń o. Cypriana

31 maja, 2019

W niedzielę 26 maja 2019 roku w wadowickim kościele karmelitów bosych na Górce odbył się jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich o. Cypriana od Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask (Jana Czecha). Dostojny Jubilat odprawił Mszę Świętą dziękując Panu Bogu za 50 lat kapłańskiej posługi. Na uroczystości był obecny m.in. o. Łukasz Kasperek – wikariusz prowincjalny, na którego ręce Jubilat odnowił przyrzeczenia kapłańskie. Przybyli też przedstawiciele klasztorów w Krakowie-Śródmieściu i w Piotrkowicach, a nadto o. Gallican Nduwimana z Wikariatu Regionalnego w Afryce. Współkoncelebrowali oczywiście współbracia klasztoru wadowickiego. Prowincję Warszawską reprezentował o. Franciszek Ksawery Hanzel z Wrocławia, rówieśnik o. Cypriana. Były obecne siostry albertynki i nazaretanki ze wspólnot w papieskim mieście.

Okolicznościową, jubileuszową homilię wygłosił o. Szczepan Praśkiewicz. Na kanwie słów Jubilata, zamieszczonych przez niego na jubileuszowym obrazku, mówiących o służebnym wymiarze kapłaństwa, kaznodzieja dziękował za łaski, jakich Bóg udzielił o. Cyprianowi w całym jego życiu, a szczególnie za to, że przez swoją służebną posługę duszpasterską wprowadzał on licznych wiernych w tajemnice wiary wszędzie tam, gdzie pracował, tj. w klasztorach w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Czernej i Wadowicach.

Na początku Mszy o. Grzegorz Irzyk – przeor klasztoru w Wadowicach przywitał zebranych krewnych i gości Jubilata. Wśród nich byli dawni wychowankowie o. Cypriana z duszpasterstwa młodzieży i zespołów wokalno-muzycznych. To oni zadbali o oprawę muzyczną uroczystości. Na zakończenie Eucharystii był czas na życzenia, radość, łzy i kwiaty. Wszystko zwieńczyła agapa w refektarzu klasztornym.

Na zdjęciu: o. Jubilat – drugi od lewej – ze wspólnotą klasztoru wadowickiego i o. Prowincjałem.