aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Jubileusz powstania Bractwa świętego Józefa

8 kwietnia, 2019

W niedzielę 24 marca 2019 r. w przemyskim kościele karmelitów bosych odbyła się piękna uroczystość – ważna zarówno dla Karmelu, jak i dla miasta Przemyśl. Obchodziliśmy 350 rocznicę powstania tutaj Bractwa Świętego Józefa, które na przemyskim Karmelu trwało 115 lat, aż do smutnego wypędzenia Ojców z Przemyśla i skasowania klasztoru. W czasach współczesnych, za namową Ojców Karmelitów, w 2008 r. grupa mężczyzn rozpoczęła reaktywację XVII wiecznego Bractwa, co doprowadziło w 2012 roku do jego reerygowania przez generała Zakonu, Ojca Generała Saviero Cannistra.

W jubileuszową uroczystość, podczas Mszy św. o godz. 10.00 został uroczyście poświęcony sztandar Bractwa przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji Ojca Tadeusza Florka w obecności zaproszonych gości.

Gośćmi specjalnymi byli: Marszałek Sejmu RP pan Marek Kuchciński i vice marszałek Województwa Podkarpackiego pan Piotr Pilch. Marszałek Kuchciński w kilku słowach nawiązał do 550 rocznicy parlamentaryzmu polskiego i powstania Bractwa w Przemyślu, ofiarowując przemyskim karmelitom bosym ornat ufundowany z tej okazji.

Kazanie, jak i całe rekolekcje przygotowujące do uroczystości, wygłosił o. Stefan Skórnóg. Na uroczystość przybyli też zaproszeni Bracia św. Józefa z Rzeszowa wraz z ks. proboszczem i bracia z Niska, za co wyrażamy im głęboką wdzięczność. Uroczystość zakończyła skromna agapa, w której udział wzięli wszyscy zaproszeni goście.

Jacek Rybienik

za: karmel.pl