aktualności karmelu Karmel, Świat wróć

Jubileusz zainaugurowany!

16 marca, 2022

Otwarcie Bramy Świętej przez biskupa Awili zapoczątkowało w niedzielę 13 marca Rok Jubileuszowy, który będzie trwał 19 miesięcy, aż do października 2023 r. Jubileusz ma związek z czterechsetleciem kanonizacji świętej Teresy od Jezusa, wydarzeniem historycznym które biskup Awili, Jose Maria Tamayo, rozumie jako „wyjątkową okazję, aby podjąć refleksję i pogłębić rozumienie świętości tej, która jest doktorem kościoła.”

Był to bez wątpienia uroczysty moment, przeżywany głęboko przez wiernych, którzy w głębokim milczeniu przyglądali się otwarciu Bramy Świętej w kościele przy klasztorze „La Santa”, tam gdzie kiedyś znajdował się dom rodzinny świętej.

Biskupowi towarzyszył także prowincjał Prowincji iberyjskiej Karmelitów Bosych, o. Antonio Sanchez OCD oraz przeor klasztoru „La Santa”, o. David Jimenez OCD, a także przedstawiciele władz świeckich, osoby konsekrowane, wojskowi, policja i środowisko akademickie. Wypełnili oni później kościół, który okazał się zbyt mały na tę okazję. W homilii biskup zaprosił wiernych  do refleksji nad przeżywanym wydarzeniem – rocznicy kanonizacji świętej, ale także nad otwarciem Bramy Świętej, co interpretował jako gest, poprzez który pozwalamy Chrystusowi wejść do naszego życia. Zachęcał żeby zrobić to w sposób jeszcze głębszy szukając świętości i patrząc na siebie samych poprzez doświadczenie Teresy.

Biskup przypomniał także, że święta była kanonizowana przez papieża Grzegorza XV w marcu 1622 r. razem z Izydorem Oraczem, Ignacym z Loyoli, Franciszkiem Ksawerym i Filipem Nereuszem. Nazwał ich „czempionami świętości”, którzy byli świętymi już za życia, dużo wcześniej przed kanonizacją. Kościół zawsze zapraszał swoje dzieci do świętości. Biskup sparafrazował słowa świętej Teresy, mówiąc że w tych trudnych czasach tym bardziej potrzeba „prawdziwych przyjaciół [Chrystusa]”, i odniósł się do aktualnej sytuacji – wojny na Ukrainie i losu wielu Ukraińców dotkniętych straszliwą przemocą. Zachęcił do modlitwy za nich prosząc o pokój i niepodległość ich kraju.

Podobnie karmelitańska świątynia w Alba de Tormes wypełniła się świętującymi tego dnia rocznicę czterechsetlecia kanonizacji świętej Teresy od Jezusa. Biskup Salamanki, Jose Luis Retana przewodniczył tam Mszy pontyfikalnej.

Karmelici Bosi wydali na tę okazję specjalną książkę jubileuszową, przygotowaną przez przeora o. Miguela Angela Gonzalesa. Zebrano w niej opis kanonizacji sprzed 400 lat, obrzęd Mszy św. i cztery artykuły dotyczące wydarzenia, napisane przez Juliana Urquiza oraz o. Daniela de Pablo Maroto OCD.

Zakon karmelitański razem z władzami miasta przygotowali także wystawę zatytułowaną „Teresa od Jezusa: kobieta, święta, doktor kościoła”, która zostanie zainaugurowana w poniedziałek 28 marca, w dniu urodzin świętej. Wystawa, która ma na celu pogłębienie znajomości wspomnianych trzech aspektów z życia św. Teresy, będzie otwarta aż do 22 października w kościele w Alba de Tormes, tam gdzie święta Teresa zmarła w 1582 roku i gdzie od tamtego czasu znajduje się jej grób.

Opracował A.C.

                                                                                                                                                                                       za: karmel.pl