aktualności karmelu Kuria Generalna wróć

Kapituła Generalna – dzień 6 – wybory nowego Generała Zakonu

5 września, 2021

Dzisiejszą liturgię prowadzili nasi współbracia hiszpańskojęzyczni. W homilii o. Carlos Alberto Ospina Arenas, prowincjał Kolumbii, powiedział nam, że we właściwej nam różnorodności, mamy być zjednoczeni przez Ewangelię. Jeśli jesteśmy porwani przez Słowo Boże, nie ma lęku czy napięcia, ale tchnienie i wolność Ducha. Jesteśmy tu dla Kościoła ustanowionego w miłości Chrystusa.

Przed południem o. Agusti Borrell, wikariusz Zakonu, przedstawił Deklarację dotyczącą charyzmatu karmelitańsko-terezjańskiego. Tekst tej Deklaracji jest owocem drogi Zakonu, która miała swój początek na Kapitule Generalnej w Avila w 2015 roku: najpierw czytanie dzieł naszej Świętej Matki, następnie relektura naszych Konstytucji, a na koniec decyzja Definitorium Nadzwyczajnego z Goa (Indie) w 2019 roku, by opracować Deklarację o naszym charyzmacie. Tekst ten zostanie omówiony i zatwierdzony przez Kapitułę Generalną.

Po południu, o godz. 16.00, członkowie Kapituły zebrali się w kaplicy, aby przywołać Ducha Świętego przed wyborem nowego Przełożonego Generalnego. Zaczęliśmy od odśpiewania hymnu Veni Creator Spiritus, po czym wysłuchaliśmy fragmentu Słowa Bożego i Reguły św. Alberta, a na koniec mieliśmy czas na cichą modlitwę. Następnie udaliśmy się do sali Kapituły, aby przystąpić do wyboru nowego Ojca Generała. Zgromadzenie kapitulne wybrało na nowego Przełożonego Generalnego Zakonu o. Miguela Marqueza Calle (Miguel od Maryi).

O. Miguel urodził się 5 października 1965 r. w Plasencia (Cáceres) w Hiszpanii. Pierwszą profesję zakonną złożył 21 października 1985 r., profesję uroczystą 21 października 1989 r., a święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1990 r.

Po wyborach wróciliśmy do świątyni by odśpiewać hymn Te Deum, a następnie wszyscy podeszli, by pozdrowić nowego Przełożonego Generalnego. Zakończyliśmy śpiewem Salve Regina.

Dziękujemy o. Miguelowi za przyjęcie tego urzędu, towarzyszymy mu i zapewniamy o naszej modlitwie w intencji jego nowej misji w służbie Zakonu i Kościoła.

Za: carmelitaniscalzi.com
Tłumaczenie: o. Grzegorz A. Malec OCD