aktualności karmelu Kuria Generalna wróć

Kapituła Generalna Zakonu Karmelitów Bosych – dzień 1-5

31 sierpnia, 2021

Kapituła Generalna naszego Zakonu odbywa się w Rzymie od poniedziałku 30 sierpnia. W sumie wezwano na nią 95 braci karmelitów bosych z 5 kontynentów. Do tych współbraci dołączają goście: 4 współbraci niekapłanów, którzy przybędą, aby być świadkami ich codziennego życia, oraz 6 młodych współbraci (urodzonych w latach 1982-1993), którzy przez jeden dzień podzielą się swoimi radościami, aspiracjami i wizjami Karmelu i jego przyszłości. Do tej listy musimy dodać kolejnych 11 braci, którzy będą służyć kapitule: sekretariat, tłumaczenia, liturgia, komunikacja, prawo kanoniczne itp.

To naprawdę cały Zakon, w wymiarze międzynarodowym, gromadzi się, aby celebrować to wielkie wydarzenie kościelne Kapituły. Będzie to słuchanie „tego, co Duch mówi do Kościołów” (Ap 2,7), „rozeznanie znaków czasu” (Mt 16, 3), a następnie „stanie się świadkami [Chrystusa] w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii oraz po krańce ziemi ”(Dz 1, 8). To znaczy, używając słów naszej Świętej Matki Teresy: „Poszukując więc tego, co mogłabym uczynić dla Jego chwały, wydawało mi się, że powinnam zacząć od wypełnienia obowiązków mojego powołania” (Życie 32, 9).

Pandemia Covid-19 i jej różne ograniczenia sprawiły, że tym razem przygotowania do Kapituły Generalnej były nieco bardziej skomplikowane. Niestety niektórzy współbracia nie będą mogli odbyć tej podróży. W przypadku innych (Brazylia i Indie) trzeba było użyć dużo energii i wystosować wiele próśb o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. „La paciencia todo lo alcanza” (cierpliwość osiągnie wszystko). Niektórzy kapitulni są już w Rzymie (lub we Włoszech), aby przed otwarciem Kapituły przeprowadzić kwarantannę wymaganą przez włoskie Ministerstwo Zdrowia. Bracia z Teresianum udostępnili im 40 pokoi w jednym ze skrzydeł budynku.

29 sierpnia wieczorem wszyscy zgromadzą się w domu „La Salle”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to struktura należąca do Braci Szkół Chrześcijańskich. Znajduje się on przy Via Aurelia, 25 minut spacerem od Watykanu. Może pomieścić 180 osób i posiada niezbędne zaplecze do zorganizowania Kapituły Generalnej. To właśnie w tym miejscu, z pięknym 5-hektarowym parkiem, bracia będą celebrować 92. Kapitułę Generalną.

Aby zacieśnić komunię z wami wszystkimi, chcieliśmy również poinformować, że będziecie mogli śledzić postępy Kapituły za pomocą trzech narzędzi:

Informacje będą dostępne w 4 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Pod koniec każdego dnia przedstawimy relację z tego, co wydarzyło się w poprzednich godzinach. Jeśli chodzi o wyniki wyborów, przekażemy je, gdy tylko będą dostępne. Uwaga: jeśli nie masz Facebooka lub Twittera, to żaden problem: na naszej stronie dwa okna pozwalają na przeglądanie całej zawartości tych kanałów.

Módlmy się za tę Kapitułę Generalną i za cały Zakon, abyśmy mogli w pełni żyć tymi słowami z Dziejów Apostolskich: „Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego” (Dz 9, 31).


Na naszej stronie relacja z kapituły będzie się ukazywała w tym artykule.  Codziennie pojawi się podsumowanie dnia wczorajszego przetłumaczone z artykułu ze strony Kurii Generalnej.


Kapituła Generalna – relacja:

Dzień 1 – 30 sierpnia

Członkowie Kapituły zebrali się o 7 rano na Jutrznię i czas modlitwy. Następnie o godz. 9.30 Ojciec Generał Saverio Cannistrà oficjalnie otworzył Kapitułę Generalną.

Ojciec Generał rozpoczął od nawiązania do składu kapituły (obecni i nieobecni). Bracia, którzy przybyli z Indii, kończąc kwarantannę w Teresianum, mogli uczestniczyć w otwarciu kapituły przez pośrednictwo Zoom. Jako ciekawostka, w tym roku ponad połowa kapitulnych bierze udział po raz pierwszy w Kapitule Generalnej.

Kapituła przeprowadziła kilka wyborów związanych z jej funkcjonowaniem:

  • jako sekretarz (o. Angelo Lanfranchi) i jego asystent (o. Grzegorz Firszt);
  • 4 moderatorów sesji (ojcowie Javier Mena Lima i Johannes Gorantla, którzy są definitorami, oraz o. Fausto Lincio, prowincjał Lombardii, i o. Lázaro Iparraguirre, prowincjał Nawarry;
  • Zgromadzenie zatwierdziło Normy dotyczące przeprowadzania Kapituły Generalnej, dzienny harmonogram i kalendarz Kapituły.

O. Generał skomentował te elementy. W szczególności wyjaśnił, że w tym roku Definitorium chce dać więcej miejsca na spotkania i pracę w grupach, zarówno pod względem języka (angielski, francuski, hiszpański, włoski), jak i obszaru geograficznego.

O godzinie 12 odprawiona została Eucharystia. Przewodniczył jej arcybiskup José Rodriguez-Carballo, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. We wprowadzeniu do Mszy wotywnej o Duchu Świętym podkreślił, że podczas tej Kapituły musimy dać miejsce Duchowi Świętemu w naszych umysłach, w naszych sercach, ale także podczas naszych głosowań. Jego homilia koncentrowała się następnie wokół trzech głównych idei: radości, bycia prorokami nadziei i wzajemnego wsparcia.

Dziś po południu kapitulni zebrali się w grupach roboczych.


Dzień 2 – 31 sierpnia 2021

Dzisiejszej porannej Mszy św. przewodniczył nasz współbrat, biskup Oswald Escobar, OCD. Jego homilię można streścić w tych słowach: duch rozeznania i czujności w słuchaniu Pana.

O 9 rano zebraliśmy się w sali Kapituły na przedpołudniową odnowę duchową. Rozpoczęliśmy od wysłuchania biskupa Libanori SJ, biskupa pomocniczego Rzymu. Jego medytacja skupiła się na fragmencie z 1 Księgi Królewskiej (Kr1 19) mówiącym o proroku Eliaszu, który uciekł na pustynię i szedł przez 40 dni na górę Pana. Mówił między innymi o tym, iż fakt, że zostaliśmy wybrani i posłani przez Boga, daje nam również możliwość powrotu do Tego, który nas posłał. Ale musimy iść na pustynię, gdzie przemawia Bóg, gdzie Bóg zawarł Przymierze. Biskup Libanori wyciągnął następnie praktyczne wnioski: mamy podtrzymywać nadzieję dla naszego świata. Dlatego być może nadszedł czas, aby zająć pozycję Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku z Maryją w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego: tylko prawdziwy kontemplatyk może rozeznawać i głosić drogi Pana.

W drugiej części przedpołudnia nasz współbrat biskup Oswald Escobar, OCD, podzielił się z nami tym, co oznacza „Karmel wychodzący”, zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka. Po wymienieniu wielu rocznic i jubileuszów, które będą miały miejsce w ciągu najbliższych sześciu lat, przypomniał o dwóch wyjątkowych wydarzeniach w historii naszego Zakonu, które miały miejsce w ciągu ostatnich sześciu lat: po raz pierwszy Zakon w różnych jego gałęziach przeczytał razem i na całym świecie pisma naszej świętej Matki Teresy, a następnie wszyscy bracia wspólnie odczytali swoje Konstytucje. Biskup Escobar dostrzega dziś trzy wyzwania dla naszego Zakonu: zaangażowanie w nową ewangelizację, przejście od autoreferencyjności do solidarności oraz troska o tych, których powierzył nam Bóg.

Po południu bracia spotkali się ponownie, aby dyskutować w małych grupach. Następnie o godz. 17.30 w sali Kapituły każda z grup podzieliła się kwestiami podniesionymi w sprawozdaniach różnych struktur związanych z Zarządem centralnym, a także konkretnymi sprawami dotyczącymi niektórych obszarów geograficznych.

Sesja zakończyła się o godzinie 19:00. Później wspólnie odmówiliśmy Nieszpory.


Dzień 3 – 1 września

Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył nasz Ojciec Generał. Oto niektóre elementy jego homilii: człowiek wewnętrzny jest horyzontem. Kieruje się bezpośrednio do wnętrza. Ale to jest owocem podróży. Człowiek wewnętrzny jest nagi i jest radością Boga. Umiłowany przez Chrystusa i przez Ojca, jest także człowiekiem wspólnotowym.

Cały dzień poświęciliśmy na słuchanie naszych młodych współbraci, czyli tych w wieku około 40 lat. To jest właśnie wyzwanie tego dnia: słuchanie. Ten dzień to jedna z nowości naszej Kapituły. Definitorium generalne zaprosiło dziewięciu Braci z całego świata do jednodniowego uczestniczenia w Kapitule, aby w konkretny sposób podzielili się z nami dwoma wyzwaniami lub problemami specyficznymi dla ich obszaru geograficznego, a także dwiema propozycjami odnowy Zakonu. Byli więc z nami 3 Braci z Europy, 2 z Azji, 2 z Afryki, 1 z Ameryki Północnej i 1 z Ameryki Południowej.

Każdy z naszych młodych braci miał 20 minut, aby podzielić się z nami swoimi pragnieniami i aspiracjami, trudnościami i pytaniami. Czynili to z ufnością, szczerością i życzliwością. Po każdym ich wystąpieniu następował dialog z Kapitułą. Zgromadzeni potraktowali poważnie słowa i „prowokacje” naszych młodych braci i odpowiedzieli z taką samą ufnością i życzliwością… a także „prowokacją”.

Godnym uwagi elementem tego dnia była głęboka jedność, która przejawiała się w różnych wystąpieniach naszych młodych braci, niezależnie od ich geograficznego obszaru pochodzenia. Wymieniamy tu tylko trzy kwestie, które są jednocześnie wyzwaniem: życie w zażyłości z Bogiem, życie wspólnotowe, formacja początkowa i ciągła.

Na koniec dnia Ojciec Generał podziękował naszym młodym współbraciom za ich „nawiedzenie” i za ich słowa. Miło było z nimi rozmawiać, a nie tylko o nich. Na początku tej Kapituły przypomniało nam to o pięknie powołania i o tym, że my tutaj pracujemy także dla nich.


Dzień 4 – 2 września

Codzienna liturgia powierzana jest kolejno każdej z grup językowych. Dziś przyszła kolej na grupę francuskojęzyczną. Eucharystii przewodniczył ks. Christophe-Marie, Prowincjał Prowincji Paryskiej. Jego homilia dała nam trzy słowa do refleksji: słuchanie, nawrócenie i komunia. Ten proces synodalny powinien prowadzić nas do urzeczywistnienia pragnienia Chrystusa: „Aby wszyscy byli jedno”.

Dzisiejszy dzień dedykowany został sprawozdaniu Ojca Generała na temat stanu Zakonu. Prace przedpołudniowe zostały poświęcone właśnie przedstawieniu sytuacji Zakonu przez ustępującego Generała o. Saverio Cannistrà. Po południu kapituła zebrała się w grupach językowych, aby omówić zaprezentowane sprawozdanie, a około 17.30 wszyscy zebrali się w sali kapitulnej, aby przeprowadzić wspólną refleksję nad nim z Ojcem Generałem.

Jego sprawozdanie, bardziej niż spostrzeżeniem i oceną, było głosem kogoś, kto przez dwanaście lat poświęcił się służbie Zakonu jako Generał. Ojciec Saverio odnotował cztery ewolucje w Zakonie:

1- Zmierzamy w kierunku bardziej apostolskiego a mniej kontemplacyjnego Karmelu.

2- Życie wspólnotowe traci powoli swoje centralne miejsce.

3- Formacja naszych młodych współbraci jest bardziej ukierunkowana na kapłaństwo i posługę duszpasterską niż na dojrzewanie zakonne.

4- Różnice istniejące pomiędzy regionami i okręgami wystawiają jedność Zakonu na ciężką próbę.

Po tych uwagach Ojciec Generał przedstawił aktualne wyzwania, przed którymi stoi Zakon i na które musi odpowiedzieć konkretnie, a nie tylko retorycznie: międzykulturowość, formacja, komunia między trzema gałęziami Zakonu.


Dzień 5 – 3 września

Dzisiejsza liturgia została powierzona naszym współbraciom posługującym się językiem angielskim. Ojciec Daniel Chowning w swojej homilii przypomniał nam, że relacja z Bogiem jest często porównywana przez Chrystusa do małżeństwa, miejsca, w którym doświadcza się radości intymności z Bogiem. Takie małżeństwo jest miejscem, w którym przyjmuje się młode wino Bożej miłości. W tym duchu winniśmy odczytywać wyzwania, które wczoraj postawił przed nami Ojciec Generał. I musimy zadać sobie pytanie: czym jest nowe wino, które Bóg nam dzisiaj ofiaruje?

Sesję przedpołudniową rozpoczęliśmy od głosowania na członków dwóch komisji: komisji do spraw rewizji Przepisów wykonawczych oraz komisji mającej dokonać opracowania dokumentu końcowego Kapituły i przesłania Kapituły Generalnej.

Przedpołudnie zostało następnie poświęcone Sprawozdaniu ekonomicznemu o. Paolo Di Carli, ekonoma generalnego. Nasze Prawo mówi o ekonomie generalnym, co następuje: „Do ekonoma generalnego, pod zwierzchnictwem przełożonego generalnego i definitorium, należy zarządzanie dobrami Zakonu” (Konstytucje 227)”; Przepisy wykonawcze 257: „Do ekonoma generalnego należy zebranie relacji o sytuacji ekonomicznej prowincji i przedstawienie ich definitorium. b) Co pół roku ekonom generalny zda sprawę definitorium o sytuacji ekonomicznej Zakonu. c) W czasie definitorium nadzwyczajnego ekonom generalny zda relację o sytuacji ekonomicznej Zakonu”. Ponieważ jest to dokument wewnętrzny, niestety nie możemy go tutaj zaprezentować. Możemy tylko powiedzieć, iż ogólnie wnioski są pozytywne, nawet jeśli wpływ pandemii był w tym względzie odczuwalny w ostatnim czasie. Mimo to musimy być ostrożni i rozważni w zarządzaniu naszymi dobrami.

Na zakończenie sesji przedpołudniowej Ojciec Generał przedstawił Kapitule propozycję rewizji roli jaką odgrywa wikariusz generalny Zakonu, a także ewentualną zmianę struktury Definitorium (liczba braci, pochodzenie geograficzne, z mocnym naciskiem kładzionym na niezbędne przymioty kandydatów).

Po południu członkowie Kapituły ponownie zebrali się w grupach językowych, a następnie o 17.30 powrócili do sali Kapituły, aby wspólnie omówić sprawozdanie ekonomiczne i propozycje przedstawione przez Ojca Generała.


Za: https://www.carmelitaniscalzi.com/
Tłumaczenie: o. Grzegorz A. Malec OCD