aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

19 kwietnia, 2023

16 kwietnia 2023 roku, wraz ze zjazdem delegatów, rozpoczęła się w Wadowicach XI Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Przedstawiciele klasztorów i instytucji Prowincji będą zastanawiać się nad kondycją Prowincji oraz podejmować nowe wyzwania.

Kapituła to najwyższy organ władzy Prowincji, w trakcie obrad wybierany jest nowy przełożony prowincjalny jak i przełożeni lokalni. To pociąga za sobą również rewizję odpowiedzialnych za formacje i dzieła Prowincji, takie jak Wydawnictwo, Karmelitański Instytut Duchowości, domy rekolekcyjne-pielgrzymkowe. Uczestnicy Kapituły rozpoczynają swoje spotkanie od dnia skupienia i wyciszenia, aby wzorem apostołów nastawić serca na działanie Ducha i wolę Bożą.

za: karmel.pl


W dniu 18 kwietnia 2023 r. została otwarta XI Zwyczajna Kapituła Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Poprzedził ją dzień skupienia, który poprowadził o. Łukasz Wiśniewski OP, prowincjał dominikanów. W pierwszym dniu obrad Kapituła wybrała sekretarza (o. Piotr Karauda) i rzecznika prasowego (o. Przemysław Pliszczyński).

Odczytano List Ojca Generała do Kapituł. Następnie o. Prowincjał przedstawił sprawozdanie z działalności Prowincji w latach 2020-2023, a o. Jarosław Janocha sprawozdanie ekonomiczne.  Oba sprawozdania zostały zatwierdzone przez Ojców Kapitularnych. Na dzień 19 kwietnia zaplanowano wybór przełożonego prowincjalnego i jego rady.

O. Piotr Karauda OCD
Sekretarz Kapituły

za: karmel.pl


Nowy prowincjał


W dniu 19 kwietnia 2023 r., w czasie drugiego dnia Kapituły Prowincjalnej, ojcowie kapitulni dokonali wyboru prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Został nim o. Tadeusz Florek OCD, dotychczasowy radny Prowincji i przeor klasztoru Kraków-Śródmieście.

Zgromadzeni w jedną rodzinę karmelitańską braci i sióstr módlmy się o siły, mądrość, odwagę i cierpliwość dla nowego Prowincjała na czas sprawowania tej odpowiedzialnej posługi.

o. Przemysław Pliszczyński OCD
Rzecznik Prasowy Kapituły


Nowi Radni Prowincji i Przeorzy

Dnia 20 kwietnia 2023 r., w czasie sesji porannej, ojcowie kapitularni dokonali wyboru Rady Prowincjalnej, do której obowiązków należy wspomaganie Prowincjała w zarządzaniu Prowincją:

 • o. Grzegorz Tyma (I Radny),
 • o. Piotr Hensel (II Radny),
 • o. Andriej Valent (III Radny),
 • o. Przemysław Pliszczyński (IV Radny).

 

 

Następnie został wybrany socjusz na Kapitułę Generalną, którym został o. Leszek Stańczewski. Zastępcą socjusza został wybrany o. Franciszek Czaicki.

Natomiast w czasie sesji popołudniowej Kapituła wybrała nowych przeorów:

 • Kraków-Śródmieście – o. Piotr Nyk,
 • Lublin – o. Piotr Jackowski,
 • Przemyśl – o. Krzysztof Górski,
 • Czerna – o. Kazimierz Franczak,
 • Wadowice – o. Sławomir Chudzik,
 • Munster – o. Andrzej Gbur,
 • Kraków-Prądnik Biały – o. Piotr Krupa.

Powierzamy nowo wybraną Radę, a także ojców przeorów przewodnictwu Ducha Świętego i opiece Maryi Królowej Karmelu.

o. Przemysław Pliszczyński OCD
Rzecznik Prasowy Kapituły


W piątek 21 kwietnia 2023 r. zakończyła się I część XI Kapituły Prowincjalnej, której hasłem przewodnim była myśl: “Odpowiedzialni za dar powołania”. Podczas tej I części został wybrany Przełożony Prowincjalny, Radni Prowincjalni, Socjusz i jego Zastępca na Kapitułę Generalną oraz przeorzy klasztorów: Krakowie-Śródmieściu, Lublinie, Przemyślu, Czernej, Wadowicach, Krakowie-Prądniku Białym oraz Munster w Stanach Zjednoczonych.

II część Kapituły Prowincjalnej odbędzie się również w Wadowicach w dniach 28 maja – 2 czerwca 2023 r. Ojcowie Kapitularni podejmą wtedy refleksję m.in. nad modlitwą wewnętrzną, życiem wspólnotowym, formacją i dziełami duszpasterskimi.

o. Przemysław Pliszczyński,
rzecznik prasowy Kapituły

za: karmel.pl