aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

21 lipca, 2020

21 lipca 2020 roku, pod hasłem „Być karmelitami bosymi dzisiaj” rozpoczęła się X Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Wadowicach. Przedstawiciele klasztorów i instytucji Prowincji będą zastanawiać się nad współczesną tożsamością karmelity bosego oraz podejmować nowe wyzwania.

Kapituła to najwyższy organ władzy Prowincji, w trakcie obrad wybierany jest nowy przełożony prowincjalny, przełożeni lokalni. To pociąga za sobą również rewizję odpowiedzialnych za formacje i dzieła Prowincji, takie jak Wydawnictwo, Karmelitański Instytut Duchowości, domy rekolekcyjne-pielgrzymkowe. Uczestnicy Kapituły rozpoczynają swoje spotkanie od dnia skupienia i wyciszenia, aby wzorem apostołów nastawić serca na działanie Ducha i wolę Bożą.

za: karmel.pl