aktualności karmelu Karmel Szczecin wróć

Karmel Miłości Miłosiernej w Szczecinie

24 marca, 2017

18 stycznia 2017 roku, w naszej kaplicy, miało miejsce modlitewne spotkanie ekumeniczne, rozpoczynające Powszechny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszym mieście. Byli na niej obecni: czterej księża katoliccy, pastor -emerytowany biskup z Kościoła Zielonoświątkowego, pastor luterański, pastor ze Wspólnoty Ewangelicznych Chrześcijan oraz liczna grupa wiernych. Spotkanie miało charakter Liturgii Słowa. Jego plan był oparty na materiałach, tradycyjnie przygotowanych dla wszystkich kościołów w Polsce na ten tydzień, przez Polską Radę Ekumeniczną i Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Wspólną modlitwę rozpoczął obrzęd Lucenarium, podczas którego przewodniczący wniósł zapalony Paschał i odśpiewał modlitwę uwielbienia Boga Ojca w misterium paschalnym Jezusa, Światłości świata.

Następnie, po przywitaniu wszystkich obecnych, jeden z duchownych poprowadził modlitwę prze-proszenia za grzechy przeciw jedności.
Po modlitwie do Ducha Świętego, wysłuchaliśmy Słowa Bożego: dwóch czytań, psalmu responsoryjnego oraz Ewangelii. Po Liturgii Słowa przez 20 minut modliliśmy się wspólnie w ciszy. Następ-nie pastor luterański podzielił się wiarą. Mówił o znaczeniu wizyty Ojca św. Franciszka w Lund, na początek obchodów Jubileuszu Reformacji. Słowa Pastora niosły nadzieję i radość, że po tylu wie-kach zaczynamy się słuchać i przyjmować, bez osądzania, w otwartości. Mówił też o pozytywnych owocach 50 lat dialogu protestancko-katolickiego. Po wystąpieniu pastora rozpoczęła się modlitwa powszechna, zakończona Modlitwą Pańską i przekazaniem znaku pokoju. Na koniec zabrali głos duchowni z innych kościołów, wyrażając radość ze wspólnej modlitwy. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem udzielonym przez wszystkich duchownych. Przedłużeniem naszej ekumenicznej modlitwy były Nieszpory z udziałem proboszcza Cerkwi Prawosławnej w Szczecinie, dnia 7 lutego. Nieszporom przewodniczył ojciec przeor szczecińskiej wspólnoty dominikanów. Nasz Gość z kościoła prawosławnego wygłosił krótką homilię, komentując Słowo Boże przeczytane podczas Nieszporów.