aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Karmelici Bosi w Burudni i Rwandzie – o. Zachariasz Igirukwayo OCD

4 lutego, 2019

WIKARIAT REGIONALNY W BURUNDI I RWANDZIE

Rada Prowincjalna, idąc za życzeniem Kapituły Prowincjalnej z roku 1969, dnia 9 listopada 1970 r. przyjęła misję w Burundi. 23 czerwca 1971 r. jedenastu pierwszych zakonników udało się do tego kraju. Najpierw podjęli oni pracę w dwóch parafiach, Mpinga i Bukirasazi, liczących łącznie 58 tysięcy wiernych. Po dokonaniu restrukturyzacji parafii przez Stolicę Apostolską w 1973 r., część misjonarzy pozostała w Mpindze, a część zamieszkała na nowej placówce w Musongati. Następni zakonnicy dołączali do nich w latach: 1974, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1998, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 i 2015.

Niektórzy z misjonarzy z rozmaitych przyczyn musieli opuścić kraj, m.in. z powodu usuwania ich przez władze państwowe. Ze względu na trudności ze strony władz w Burundi, karmelici bosi podjęli misję w sąsiedniej Rwandzie w 1984 r. Objęli wówczas parafię Rugango, w 1985 r. założyli dom formacyjny i rekolekcyjny w Butare, a w roku 1986 podjęli pracę w parafii Gahunga w diecezji Ruhengeri. W 1990 r. nasi zakonnicy opuścili Rugango i powrócili do Burundi, obejmując ponownie parafię w Musongati. Nowicjat delegatury, erygowany w 1978 r. w Mpinga, reaktywowano w Butare w 1990 r. W konsekwencji działań wojennych i rzezi plemion, które miały miejsce w latach 1993-94, zostali zmuszeni do opuszczenia Rwandy. Do Butare powrócili roku 1994, w 1995 r. podjęli się czasowej obsługi parafii w Ruhengeri, a potem także w Kampanga. Do Gahungi powrócili na Boże Narodzenie 1996 r.

W 1999 r. został otworzony dom formacyjny w Bużumburze, przeznaczony dla braci kleryków studiujących filozofię w Międzydiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Siedzibą tego domu jest obecnie nowy budynek, wzniesiony w latach 2014-2017. Alumni studiujący teologię na uniwersytecie w Morogoro, korzystają z gościny Wikariatu Tanzanii, należącego do Prowincji Karnataka-Goa. W latach 2008-2010 wzniesiono kompleks budynków, przeznaczonych na siedzibę Centrum Duchowości w Gitedze w Burundi. Pierwsi bracia zamieszkali w nim w 2009 r., a oficjalne otwarcie ośrodka odbyło się w 2011 r. Od 2017 r. w konwencie mieści się postulat przeniesiony z Butare. W pobliżu tej placówki został ufundowany klasztor sióstr karmelitanek bosych w roku 2010. W Rwandzie istnieją dwa klasztory naszych mniszek: w Kigali od 1969 r. i w Cyangugu od 1991 r. Przy pierwszym z nich powstała w 2010 r. Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Dnia 27 kwietnia 2017 r., decyzją Kapituły Prowincjalnej, zaaprobowaną przez Definitorium Generalne, z obecnie istniejących domów zakonnych w Musongati, Butare, Gahundze, Bużumburze i Gitedze, utworzono Wikariat Regionalny w Burundi i Rwandzie i zatwierdzono jego Statut. W lipcu tego samego roku, w konwencie w Butare, odbył się I Kongres Kapitulny Wikariatu. Jego pierwszym w historii Wikariuszem Regionalnym został wybrany o. Zachariasz Igirukwayo, a Radnymi – o. Maciej Jaworski i o. Gallican Nduwimana.

za: karmel.pl