aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Kongres Świeckiego Karmelu

8 sierpnia, 2018

Pod hasłem „W służbie Bożego planu” obradował IX Kongres Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. W dniach od 12 do 15 lipca 2018 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie zgromadziło się około 100 przedstawicieli wspólnot Świeckiego Karmelu, aby dokonać wyboru nowej Rady Prowincjalnej, podsumować trzy ostatnie lata swojej działalności oraz wytyczyć duchowy i apostolski kierunek na przyszłość.

Inauguracją była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Antoniego Długosza. We wstępie, delegat, o. Krzysztof Górski odczytał pasterskie przesłanie i błogosławieństwo papieża Franciszka oraz generała Zakonu, o. Saverio Cannistrà. Na oficjalnym otwarciu nastąpiła prezentacja poszczególnych wspólnot z kraju i zagranicy, wśród których byli przedstawiciele z Kijowa, Chmielnickiego, Berdyczowa, Bratysławy, Dietwy i Koszyc wraz z delegatem prowincjalnym dla OCDS na Słowacji, o. Stanisławem Miernikiem. Alicja Kalinowska, odpowiedzialna za kontakt ze wspólnotami zagranicznymi, odczytała pozdrowienia od tych, które nie mogąc uczestniczyć, łączyły się duchowo.

W drugim dniu obrad ustępująca Rada Prowincjalna złożyła sprawozdanie ze swojej trzechletniej działalności, po czym uczestnicy udzielili jej absolutorium. Z zainteresowaniem wysłuchano relacji zaproszonych przedstawicieli grup laikatu karmelitańskiego, którzy mieli możliwość prezentacji swojej działalności.

Na popołudniowej sesji dokonano wyboru nowej Rady Prowincjalnej w składzie:

przewodnicząca – Brygida Bogacka z Bielska-Białej

1 radna – Urszula Duży z Pszczyny

2 radna – Elżbieta Kryńska z Przemyśla

3 radna – Krystyna Knap z Krakowa

4 radna – Marzena Wach-Golda z Sosnowca

Trzeci dzień w większości poświęcony był refleksjom ściśle związanym z tematem, czyli jak odczytać Boży plan zawarty w powołaniu świeckiego karmelity, co czynić, jakie działania czy postawy obrać. Pomocą były konferencje, które zawierały istotne wskazówki zamieszczone w Konstytucjach Świeckiego Zakonu. Delegat ds. OCDS Warszawskiej Prowincji, o. Robert Marciniak dokonał niezwykle ciekawej interpretacji IV rozdziału, który nosi ten sam tytuł, co hasło Kongresu. Ojciec Grzegorz Firszt pogłębił spojrzenie na Konstytucje z literalnego postrzegania na bardziej duchowe.

Obrady tego dnia obfite były w propozycje uchwał i dyskusję nad ich kształtem i wyborem tego, co najistotniejsze na kolejne triennium. Ostateczna redakcja i głosowanie nad przyjęciem uchwał odbyło się w niedzielę rano. Uczestnicy przegłosowali siedem uchwał, które wytyczają plan na nowe trzechlecie.

Podczas sobotniej Eucharystii dziewięcioro świeckich karmelitów złożyło ślub czystości i posłuszeństwa na ręce delegata, o. Krzysztof Górskiego. Ta uroczysta Msza Święta odbyła się w bazylice jasnogórskiej z udziałem wielu zgromadzonych tam pielgrzymów.

W niedzielę, na zakończenie kongresowego zgromadzenia o. Krzysztof Górski dokonał podsumowania, a zwieńczeniem było błogosławieństwo prowincjała, o. Tadeusza Florka.

Iwona Wilk OCDS