aktualności karmelu OCDS, Prow. Krakowska wróć

Kurs przewodniczących i formatorów w Świeckim Karmelu

19 czerwca, 2019

Przewodniczący i odpowiedzialni za formację ze wspólnot Świeckiego Zakonu Krakowskiej Prowincji spotkali się na corocznym kursie. Organizatorzy, czyli Rada Prowincjalna wraz z delegatem, o. Krzysztofem Górskim, zaprosili uczestników tym razem do Czernej.

We wstępnej konferencji, ojciec delegat nakreślił kierunek dalszych rozważań i prac obecnego spotkania. Tematem tym było Wychowanie do służby we wspólnocie. Grupa ok. 80 osób z kraju i zagranicy, podzielona na mniejsze, bazując na osobistym doświadczeniu, wypracowywała konkretne wskazówki pomocne w formacji kandydatów. Podsumowaniem prac w grupach był kilkugodzinny panel dyskusyjny, gdzie wybrzmiały najistotniejsze kwestie, napotykane w formacji trudności i sposoby ich rozwiązywania. Wielką pomocą dla aktualnych rozważań była niedzielna konferencja prowincjała, o. Tadeusza Florka, ukazująca typy osobowości, wpływ formującego na formowanego oraz pewne kryteria negatywne i pozytywne w rozpoznawaniu powołania do Świeckiego Karmelu.

Niezwykle radosnym akcentem była wizyta neoprezbitera, o. Marcina Fizi, który przyjechał specjalnie do nas z Mszą Świętą i prymicyjnym błogosławieństwem. Było nam tym bardziej miło, bo o. Marcin wpisał się już kilkuletnią historią przyjaźni ze Świeckim Zakonem i prawdziwie braterskimi relacjami.

Czerna, kolebka polskiego Karmelu, powitała nas 24 maja i do końca kursu, czyli 26 maja, utrzymała w pięknym wiosennym słońcu. Rozlokowani w wygodnym i ciągle jeszcze pachnącym nowością Domu Pielgrzyma, chłonęliśmy obecność w tym bliskim karmelitańskiemu sercu miejscu. Każde spotkanie prowincjalne jest również radością spotkania się osób z różnych, rozsianych daleko od siebie wspólnot, zawiązywania bliskich przyjaźni i poznawania się. W tym roku gościliśmy Wiesię i Jurka, małżeństwo z Kanady, świeckich karmelitów ze wspólnoty z Toronto. Choć sami są już członkami Świeckiego Karmelu, zauważyli jednak potrzebę utworzenia polskojęzycznej wspólnoty wśród Polonii. Ojciec Krzysztof Górski gościł w tym roku w Kanadzie i spotkał się z kandydatami i zainteresowanymi. Sprawa jest rozwojowa, Ojciec Prowincjał przychylny i być może dołączy do nas nowa wspólnota.

Iwona Wilk OCDS

za: karmel.pl