aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Maryja jest nowym światem

13 grudnia, 2018

– Wyniesienie przez łaskę, bliskość Boga wyjątkowa i jedyna. (…) Ta bliskość sprawia, że Jej dusza będzie przeniknięta mieczem boleści. Że wierny Boży lud nazwie Ją także Współodkupicielką – o Matce Bożej mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odpustowej w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, którym opiekują się karmelici bosi.

Ojciec Marian Zawada OCD przywitał metropolitę krakowskiego, kapłanów, przedstawicieli życia publicznego i wszystkich zebranych. Podkreślił, że dzisiejsze święto ma szczególne znaczenie, m.in. dlatego, że męska gałąź karmelu obchodzi właśnie 450-lecie powstania.

W wygłoszonej homilii abp Marek Jędraszewski podkreślił, że dzięki przyzwoleniu Maryi i dzięki Duchowi Świętemu poczęło się w Niej Boże Dziecko. Wszystko dlatego, bo uwierzyła słowu Boga.

Metropolita wyjaśnił, że udziałem Ewy, po grzechu pierworodnym, stało się cierpienie i wielki smutek. Tymczasem nowa Ewa – Maryja – słyszy od anioła, że ma się przede wszystkim radować.

– Raduj się, bo jesteś „pełna łaski”. Możemy to oddać jeszcze bardziej obrazowo „ogarnięta łaską”. Od samego początku Twego istnienia jesteś Nowym Światem, gdzie nie ma już żadnej granicy i żadnego muru między Tobą a po trzykroć Świętym Bogiem. Ogarnięta łaską. Tą prawdą żył Kościół przez wiele, wiele wieków. Ta prawda znajdowała swój wyraz w wielu wspaniałych dziełach – hymnach, modlitwach.

Arcybiskup przypomniał, że dopiero 8 grudnia 1854 roku ówczesny papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

W dalszych słowach metropolita przypomniał, że wielkie cierpienie także stało się udziałem Maryi. Usłyszała tego zapowiedź już z ust Symeona.

– Wyniesienie przez łaskę, bliskość Boga wyjątkowa i jedyna. (…) Ta bliskość sprawia, że Jej dusza będzie przeniknięta mieczem boleści. Że wierny Boży lud nazwie Ją także Współodkupicielką. By być tak blisko miłości Boga do człowieka to także trzeba cierpieć, trzeba kochać miłością ofiarną i bolesną. I tak stawać się, będąc razem z Jego wiernym Bożym ludem – jego Matką, Matką Kościoła.

Na zakończenie homilii arcybiskup wezwał do modlitwy, by Chrystus, Syn Maryi sprawił, by było w Nas choć trochę z Jej wiary, by było w nas coś z Jej uwielbienia Boga i by nasze chrześcijańskie życie było coraz bardziej na Jej wzór.

– Mieć udział w zachwycie nad Maryją i z Maryją, to być świętym i nieskalanym przed Jego obliczem.

Klasztor Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Rakowickiej powstawał od roku 1907. Już dwa lata później zamieszkało w nim trzech karmelitów bosych. Biskup Anatol Nowak konsekrował kościół 5 grudnia 1910 roku. Świątynia ta jest miejscem szczególnego kultu św. Józefa (od 1714 roku jest on patronem miasta Krakowa). W nawie bocznej znajduje się łaskami słynący obraz św. Józefa – Patrona Królewskiego Miasta Krakowa.

źródło: diecezja.pl