aktualności karmelu Kuria Generalna, Świat wróć

Nadzwyczajne Definitorium Karmelitów Bosych w Old Goa (Indie)

13 lutego, 2019

W dniach od 4 do 10 lutego 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Definitorium Zakonu Karmelitów Bosych. Ojcowie obradowali w Centrum Duchowości w Old Goa (Indie), które znajduje się niedaleko miejsca, gdzie w 1619 r. synowie św. Jana od Krzyża założyli swoją pierwszą misję karmelitańską na terenach Indii. Dziś prowincje indyjskie stanowią najliczniejszą grupę karmelitów bosych na świecie.

Wraz z Generałem Zakonu o. Saverio Cannistrà i jego definitorami przyjechało na spotkanie blisko 70 przełożonych, reprezentujących kraje ze wszystkich kontynentów. Polskich karmelitów bosych reprezentowali o. Tadeusz Florek z Prowincji Krakowskiej oraz o. Jan Malicki z Prowincji Warszawskiej. W roli konsultora od prawa kanonicznego został zaproszony o. Wiesław Kiwior OCD.

Głównym tematem podjętym w czasie Definitorium było podsumowanie trzyletniej pracy relektury Konstytucji OCD, której karmelici bosi na całym świecie podjęli się od 2015 r. Głębokie studium Konstytucji napisanych około 50 lat temu w duchu odnowy po Soborze Watykańskim II jest potrzebne, jak mówił o. Generał Saverio Cannistrà, dla „zrozumienia i przeżywania charyzmatu w kontekście antropologicznym, które tworzą nasze czasy”. Najważniejszym postanowieniem Definitorium jest decyzja o zredagowaniu Deklaracji charyzmatycznej, która ma „pomóc odczytać i zrozumieć charyzmat oraz Konstytucje  w sposób odpowiedni do wyzwań i kontekstów socjo-kulturalnych w jakich dziś znajduje się Zakon”.

o. Józef Kucharczyk OCD
Delegat Prowincjalny na Ukrainie

za: karmel.pl