aktualności karmelu OCDS Mińsk wróć

Niezwyczajny tydzień w zwyczajnym okresie

25 września, 2018

Dla białoruskich wspólnot Karmelitów Bosych tydzień od 10 do 16 września był niezwyczajny. W przeciągu tego tygodnia nasze wspólnoty odwiedzał Ojciec Prowincjał Jan Piotr Malicki OCD, przeprowadzając kanoniczną wizytację.

11 września o. Prowincjał spotkał sie również z mińską Wspólnotą Świeckich Karmelitów. W swojej konferencji o. Jan przypomniał, że “zasadniczym celem wizytacji jest wspólne szukanie światła Ducha Świętego, abyśmy lepiej umieli oddać siebie Panu Bogu”. Bazą dla konferencji o. Prowincjała był list, który N.O. Generał wystosował do Świeckiego Karmelu na początku 2018 roku. Ważnym jest odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jesteśmy w Kościele? Jakie jest nasze miejsce w Kościele? W jaki sposób my możemy ubogacić Kościół w Mińsku, na Białorusi i w świecie? Następnie o. Prowincjał skupił naszą uwagę na modlitwie, która jawi się, jako centralny element naszego powołania oraz na otwartość na młodych ludzi, szczególnie dziś, w przeddzień Synodu Biskupów poświęconego młodzieży i powołaniu.

15 września, po letniej przerwie, odbyło się formacyjne spotkanie naszej wspólnoty. o. Piotr Frosztęga, asystent wspólnoty, w swojej konferencji zwrócił uwagę na wartość i znaczenie wspólnoty.

Kulminacją tego tygodnia było świętowanie 25-lecia ślubów zakonnych o. Piotra Frosztęgi. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej Juryj Kosobucki. W homilli biskup zwrócił szczególną uwagę na powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Dziękował Ojcom Karmelitom za posługę w Białorusi, a szczególnie zwrócił się do o. Piotra, dziękując mu za świadectwo przeżywania powołania zakonnego. Hierarcha zwracając sie do zebranych, zachęcił ich do modlitwy w intencji powołań i za powołanych. Wiele jeszcze ciepłych słów, życzeń było skierowanych do o. Piotra.

Dziękujemy Panu Bogu za ten niezwyczajny czas wspólnych spotkań, świętowania i duchowego ubogacania.

Natalia Kunicka, OCDS Mińsk