aktualności karmelu Świat wróć

Nowa Czcigodna karmelitanka bosa

15 listopada, 2018

Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, 7 listopada 2018 r., podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynałowi Angelo Becciu, Ojciec Święty zatwierdził heroiczność cnót Służebnicy Bożej m. Mari Antoni od Jezusa (Pereira y Andrade), mniszki profeski karmelitanki bosej i nakazał opublikowanie stosownego dekretu w tej sprawie. Od tego momentu m. Mari Antoni przysługuje tytuł Czcigodnej (Venerabilis) i do jej beatyfikacji brakuje tylko zatwierdzenia cudu.

Nowa Czcigodna karmelitanka bosa urodziła się w El Penedo (Hiszpania) 5 października 1700 r. i zmarła 10 marca 1760 r. w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Santiago de Compostela, którego była założycielką. Wstąpiwszy w 1734 r. do klasztoru w Alcalá de Henares, na fundację do Santiago wyjechała w roku 1748.

W 1993 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny jako historyczny, którego dekret o heroiczności cnót jest uwieńczeniem. Prośmy o cud za jej przyczyną, który pozwoliłby na rychła kanonizację Czcigodnej Służebnicy Bożej, byśmy tę kolejną hiszpańską karmelitankę bosą mogli ujrzeć w „glorii Berniniego” i czcić na ołtarzach Kościoła.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD