aktualności karmelu Karmel, Świat wróć

Nowy biskup karmelitański

4 marca, 2024

Ojciec Święty mianował o. Johannesa Gorantla OCD na biskupa diecezji Kurnool (Indie).

O. Johannes Gorantla urodził się 27 lutego 1974 roku. 11 lutego 1994 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a 2 kwietnia 2000 roku profesję wieczystą. 10 stycznia 2002 przyjął święcenia kapłańskie. Studiował teologię na Teresianum w Rzymie oraz uzyskał licencjat z Pisma Świętego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Jest doktorem teologii biblijnej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Przed tą rzymską ścieżką kształcenia studiował filozofię na Uniwersytecie Mahatmy Gandhiego w Kerali w Indiach.

Od 2008 do 2011 roku był przełożonym Komisariatu Andhra Pradesh. W ciągu trzech lat 2011-2014 był pierwszym prowincjałem nowoutworzonej Prowincji. Przez rok był proboszczem w Hyderabad. Od lipca 2010 do lipca 2014 był przewodniczącym Konferencji Zakonników Andhra Pradesh i członkiem wykonawczym Krajowej Konferencji Indii.

Był wiceprezesem ds. edukacji katolickiej stanu Andhra Pradesh, członkiem Komisji Biblijnej i Komisji ds. ewangelizacji stanu Andhra Pradesh. Przez 6 lat pełnił funkcję konsultora diecezji Khammam. Przez 7 lat wykładał Pismo Święte w Instytucie Duchowości i Teologii „Jyothirbhavan” w Cochin.

Przetłumaczył Księgę Życia Św. Teresy na język telugu i jest autorem dwóch książek: o Św. Teresie od Jezusa i o Św. Teresie z Lisieux oraz kilku artykułów. W maju 2015 roku na Kapitule Generalnej w Avila (Hiszpania) został wybrany Definitorem generalnym. Od 2021 roku był przełożonym Seminarium Missionum, wspólnoty specjalizacyjnej w Rzymie.

 

za: facebook.com/CuriaGeneraliziaCS