aktualności karmelu OCDS Sopot wróć

Odnowienie przyrzeczeń i ślubów w Sopocie

13 maja, 2024

W drugą niedzielę kwietnia Wspólnota zgromadziła się w kościele parafialnym w Sopocie pw. Św. Michała Archanioła. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. Po niej odbyła się Msza św., w czasie której miało miejsce doroczne odnowienie przyrzeczeń i ślubów członków Wspólnoty. Mszę św. sprawował o. Leszek w intencji dziękczynno-błagalnej. Modliliśmy się, dziękując za dar powołania do rodziny Karmelu. Prosiliśmy także o łaskę wierności złożonym przyrzeczeniom i ślubom oraz o pokój w naszych sercach i na całym świecie.
W homilii celebrans wskazał na szczególną wartość życia świeckiego karmelity w duchu rad ewangelicznych i błogosławieństw, która realizuje się w perspektywie doczesnej, i otwiera na nadprzyrodzoną. Życie według rady czystości pozwala na gotowość ofiarnego pełnienia woli Bożej, a dzięki posłuszeństwu możemy tę wolę właściwie rozpoznać. Natomiast zachowywanie rady ubóstwa uczy pełnego zaufania Bogu we wszystkich okolicznościach życia. Po homilii celebrans wezwał do odnowienia przyrzeczeń i ślubów. Najpierw w duchu zawierzenia Najświętszej Dziewicy swoje przyrzeczenia czasowe odnowiła Marzena, po niej uczyniły to osoby po przyrzeczeniach definitywnych, a na końcu członkowie Wspólnoty po ślubach.
Po Eucharystii nadszedł czas na nieszpory, a następnie Ojciec wygłosił konferencję poświęconą początkom Karmelu w ujęciu historycznym, naświetlając zwłaszcza wpływ wypraw krzyżowych na rozwój Zakonu. Na zakończenie przewodnicząca przybliżyła plan rekolekcji, które zostały zaplanowane na maj br. Ostatnim niedzielnym akordem było spotkanie Wspólnoty przy kawie.