aktualności karmelu Rodzina Karmelu wróć

Odszedł do Pana śp. Gerald Kozikowski

21 lipca, 2023

ŚP. Gerald Kozikowski, 1. prezes Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec

Dnia 30 czerwca 2023r. odszedł do Pana Gerald Kozikowski, który był świeckim karmelitą dwóch Prowincji. Urodził się 29 grudnia 1929r., a do Wspólnoty w Rybniku został przyjęty 20 lutego 2001r., kiedy miał lat 72, więc WSZYSTKO, CO NAPRAWDĘ WAŻNE W ŻYCIU, zaczęło się dla niego, kiedy chciałoby się już tylko leżeć przed telewizorem. Pierwsze przyrzeczenia złożył w Rybniku 19.06.2002r., zaś drugie już w Sopocie 11 listopada 2007r. (po zmianie miejsca zamieszkania); miał wtedy 78 lat.

Kiedy mówił i pisał o swoim życiu duchowym, to skromnie przyznawał, że to zasługa żony, która go poprzedziła i wyprzedziła w drodze do Świeckiego Karmelu… I to wskazywane przez niego pierwszeństwo żony było przez niego świadomie budowane, a on sam – rzekomo w cieniu żony – tak naprawdę świecił swoim własnym blaskiem: niezwykłej serdeczności i życzliwości tak wielkiej, że nam – współbraciom ze Wspólnoty sopockiej – zdawało się, że one… zatrzymają go przy życiu: że nikt, kto jest tak dobry i pogodny, nie może odejść z tego świata.

Był człowiekiem, który miał swój znaczący wpływ na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec. Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Stryszawy (zorganizowanej przez Radę Prowincjalną Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych) w dniach 23-24 maja 1998r. do grobu świeckiej karmelitanki, Kunegundy Siwiec, zostało powołane Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec, którego celem m.in. miało być podjęcie starań o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Kunegundy we współdziałaniu z instytucjami kościelnymi. I prezesem tego towarzystwa został wybrany Gerald, który szczerze przyznawał, że na różne sposoby próbował nie przyjąć tej funkcji. Ale w końcu uległ… Bogu, Kundusi, Kościołowi.

I takiego Geralda znaliśmy: niezależnego i jednocześnie posłusznego Bogu; prowadzonego przez Niego i dającego się prowadzić; zasłuchanego w Boże Słowo, ale też w ludzi – po to, by usłyszeć ich potrzeby; oddanego Bogu, ale też promieniującego Bożą dobrocią, NIEDOŚCIGŁĄ i NIEZRÓWNANĄ. I w pogrzebie takiego Geralda uczestniczyliśmy w piątek 7 lipca 2023r.

Gabriela Żylińska