aktualności karmelu Karmel Łódź wróć

Ogłoszenie – przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej

22 grudnia, 2018

Klasztor Karmelitanek Bosych w Łodzi, ul. Św. Teresy 6 ogłasza przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Termin składania ofert: 11.01.2019 godz. 15ºº.

Termin wykonania: 15.05.2019

Kryterium oceny ofert – średnia ważona, określona w specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w klasztorze:
Karmelitanki Bose w Łodzi, ul. Św. Teresy 6, po uprzednim kontakcie tel. – s. Ekonomka 42 655 03 13 (w godz. 9 – 17), na pisemny wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ – 50 zł.