aktualności karmelu Karmel Łódź wróć

Ogłoszenie

26 lutego, 2020

Klasztor Karmelitanek Bosych w Łodzi, ul. Św. Teresy 6 ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kościoła i budynku klasztornego Karmelitanek Bosych w Łodzi, ul. Św. Teresy 6.

Termin składania ofert: do 11.03.2020 roku do godz. 15ºº.

Planowany termin realizacji: do 30.05.2020 roku.

Kryterium oceny ofert – średnia ważona, określona w specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w klasztorze:
Karmelitanki Bose w Łodzi, ul. Św. Teresy 6, po uprzednim kontakcie tel. – 42 655 03 13 (w godz. 9 – 17), na pisemny wniosek Wykonawcy. Odpłatność za materiały przetargowe – 50 zł.