aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Ojciec Sebastian od Dzieciątka Jezus

17 kwietnia, 2019

Ojciec Sebastian od Dzieciątka Jezus (Zygmunt Maciej Ruszczycki, 1928-2019)

Zygmunt Ruszczycki urodził się 15 lutego 1928 roku w Krakowie, w rodzinie Adama i Wiktorii z domu Palonek. Ojciec był pracownikiem pocztowym, a matka telegrafistką. 26 lutego został ochrzczony w parafii pw. św. Mikołaja. Po ukończeniu siódmego roku życia zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej nr 3. Sakrament bierzmowania otrzymał 4 czerwca 1941 r. W latach 1942-1944 uczył się w dwuletniej szkole handlowej, a po jej ukończeniu rozpoczął naukę w humanistycznym liceum ogólnokształcącym im. św. Jacka w Krakowie. Egzamin dojrzałości zdał w 1949 r. Od 1942 r. jako ministrant służył regularnie do Mszy Świętej w krakowskim klasztorze karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej. W wolnych chwilach pomagał redaktorom periodyków „Głos Karmelu” i „Pod opieką św. Józefa” w pracach administracyjnych i redakcyjnych.

Idąc za głosem powołania wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych w Czernej, gdzie 23 października 1949 r. otrzymał habit i zakonne imię brat Sebastian od Dzieciątka Jezus. W prośbie o przyjęcie do zakonu pisał: „Chcę być kapłanem-zakonnikiem, dlatego że podoba mi się ta cicha modlitwa, ukryta praca zakonników oraz dlatego, że wierzę w skuteczność ofiary i modlitwy ukrytej, kapłaństwa poświęconego Bogu”. Pierwszą profesję złożył 24 października 1950 r. W latach 1950-1951 przebywał w Wadowicach na rocznym profesacie. Studia filozoficzne odbył w Krakowie (1951-1952) i Poznaniu (1952-1953), a teologiczne ponownie w Krakowie (1953-1957). Profesję uroczystą złożył 24 października 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1957 r.

Po przyjęciu prezbiteratu pozostał w klasztorze krakowskim. Był on miejscem jego posługi kapłańskiej i zakonnej aż do śmierci w 2019 r. Dostrzegając zdolności humanistyczne i lingwistyczne ojca Sebastiana (z biegiem czasu poznał dobrze łacinę, francuski, hiszpański i niemiecki) przełożeni powierzyli mu w kwietniu 1958 r. obowiązki redaktora technicznego i merytorycznego w Wydawnictwie, gdzie przez wiele lat adiustował, przygotowywał do druku i przeprowadzał korekty wszystkich książek. W 1969 r. powierzono mu także funkcję prowincjalnego kalendarzysty z zadaniem opracowywania i redagowania karmelitańskiego „Ordo” i „Kalendarza liturgicznego” na każdy rok. W latach 1966-1969 pełnił posługę III radnego Prowincji. Był ponadto spowiednikiem sióstr, cenzorem i referentem ds. liturgii.

W ostatnich latach życia wyjeżdżał często do różnych ośrodków sanatoryjnych dla podratowania zdrowia. Zmarł w szpitalu w Nowym Targu 13 kwietnia 2019 r. w 92 roku życia i 70 roku profesji zakonnej.

Źródła: Akta personalne ojca Sebastiana z Archiwum Prowincji i Kurii Prowincjalnej, Katalogi Prowincji.

o. Jerzy Zieliński OCD


Pogrzeb śp. o. Sebastiana od Dzieciątka Jezus (Zygmunta Ruszczyckiego) odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 11. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie. Wcześniej o 10. wprowadzenie ciała do kościoła i różaniec. Po Mszy Świętej w kościele przejście do bramy Cmentarza Rakowickiego, uformowanie konduktu ok. 12.30 i odprowadzenie ciała do grobu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

za: karmel.pl