aktualności karmelu Kuria Generalna wróć

Orędzie Ojca Generała w obliczu wojny

25 lutego, 2022

Chciałbym zwrócić się do całego Zakonu, braci, mniszek i świeckich w tej dramatycznej i strasznej godzinie. Zjednoczony z apelem i pełnym bólu wołaniem papieża Franciszka do całego ludu Bożego, proszę was gorąco, jako priorytetowe i pilne zadanie, abyście modlili się intensywnie i z głęboką wiarą za cały lud Ukrainy, który w tej chwili jest bombardowany.

Utrzymuję kontakt z naszymi braćmi i siostrami na Ukrainie, to znaczy z dwiema wspólnotami karmelitanek bosych w Kijowie i Charkowie oraz z naszymi braćmi w Berdyczowie. W tej chwili Delegat, o. Józef jedzie do Kijowa, aby towarzyszyć jednemu z naszych braci i wspólnocie sióstr. Niektóre siostry z Kijowa zdecydowały się na przeprowadzkę do Polski, aby się ratować. Wspólnota charkowska postanowiła nie wyjeżdżać i pozostać w klasztorze. To są mniszki, które są najbliżej granicy [z Rosją].

Dziś wszyscy jesteśmy Ukrainą! Tego rana (24.02.2022) przeorysza Charkowa powiedziała mi, że w tych dniach nie mają Mszy św. Powiedziałem im, że są włączone w Eucharystię całego Zakonu. Jesteśmy w głębokiej komunii z Karmelem i narodem Ukrainy. Wszyscy jesteśmy w tej chwili JEDNO, niosąc nasze zapalone lampy.

Wraz z Maryją i Józefem oraz wszystkimi świętymi Karmelu prosimy Cię Panie za lud Ukrainy!

o. Miguel Marquez Calle, Generał Zakonu 

za: www.carmelitaniscalzi.com