aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Polska jest wolna dzięki ich ofierze

11 listopada, 2019

Świętując wymowną rocznicę niepodległości Polski nie sposób nie przywołać tych, którzy ofiarą swego życia i cierpienia kładli podwaliny pod wolność Ojczyzny, z której dziś często beztrosko korzystamy. Należą do nich także liczni święci, spośród których także św. Rafał Kalinowski. W homilii wygłoszonej w dniu jego kanonizacji w Rzymie 17 listopada 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślił, i to aż czterokrotnie, że św. Rafał „oddał życie”: „oddał je z miłości do ojczyzny wiekuistej (…) przez karmelitańską profesję”; „oddał życie za bliźnich poprzez kapłańską służbę”; „oddał je za sprawę jedności Kościoła”; i w końcu „oddał je za rodaków, dla większej wspólnej sprawy, bo za Ojczyznę ziemską, którą tak ukochał, że dla jej sprawy wybrał śmierć”.

I trzeba to świętorafałowe oddanie życia za Ojczyznę przywoływać! Bo on, powstaniec, z zadekretowanym wyrokiem śmierci, potem Sybirak, emigrant i kapłan, który „siłę i moc czerpał z ucieczki do sakramentów św. i z modlitwy”, swym orędziem rzuca światło Ewangelii na zeświecczony i zarażony liberalizmem styl życia wielu środowisk. Tym, którzy kwestionują sens istnienia rodziny i propagują potrzebę małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci, pozwalając im nawet na adoptowanie dzieci, przypomina, że „rodzicielskiego serca bodaj nikt tu na ziemi, oprócz Boga, nie zastąpi”. Według niego „matka, jako czuła i troskliwa niewiasta, powinna być pierwszym przewodnikiem dla dzieci na drodze do Boga”, gdyż „kobiecie dał Bóg rolę pośredniczki, której łatwo wylewające się na zewnątrz uczucie, łagodzi smutek i łzę goryczy we łzę rzewnej tęsknoty zamienia”. Wzorem życia małżeńskiego powinna być według niego Święta Rodzina Nazaretańska, „a dzieci powinny modlić się za rodziców i darzyć ich miłością”.

Czyż to nie przeciwwaga w odniesieniu do owego nurtu sekularyzacji, jaki ze wszystkich stron nas otacza i którego przejawem jest m.in. kryzys wartości chrześcijańskich, a nadto kryzys rodziny i zanik poczucia patriotyzmu, panoszenie się ideologii gender czy, ruchu LBGT. Św. Rafał Kalinowski, który dla Ojczyzny wycierpiał kajdany niewoli, przypomina zasadnicze i trwałe wartości, zakorzenione w Dekalogu, w Ewangelii i w prawie naturalnym. Są to wartości ponadczasowe: duchowe, umysłowe i etyczne. Chciejmy to sobie uświadomić świętując dzisiejszą rocznicę niepodległości i modląc się o pomyślność naszej Ojczyzny i wierność jej chrześcijańskim korzeniom.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD