aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Poświęcenie Rosji i Ukrainy w Berdyczowie

30 marca, 2022

Ukraina, kraj już od miesiąca ogarnięty wojną, jest również miejscem nieustannej modlitwy. Modlą się ludzie, którzy zawsze się modlili, modlą się również ci, którzy uświadomili sobie, że największą obronę znajdą u Boga. Papież Franciszek zaprosił cały Kościół do zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z życzeniem Matki Bożej wyrażonym podczas objawień fatimskich.

W jedności z Ojcem Świętym, w dniu Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2022 r., w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Berdyczowie, o godzinie 18.00 czasu miejscowego, uroczystej Mszy Świętej oraz modlitwie zawierzenia przewodniczył sufragan Diecezji Kijowsko–Żytomierskiej, bp. Oleksandr Jazłowiecki. Świątynia wypełniła się tłumem wiernych, z których znaczną część stanowili wierni przybyli do Berdyczowa z parafii w miejscowościach dotkniętych działaniami wojennymi. W modlitwie uczestniczyła także cała nasza wspólnota zakonna. Nie przestajemy polecać Matce Najświętszej błagania o zakończenie wojny, o pokój dla Ukrainy i nawrócenie Rosji.

za: karmel.pl