aktualności karmelu OCDS Sopot wróć

Wydarzenia w Sopocie

5 lipca, 2024

Przyjęcie trzech osób do sopockiej Wspólnoty
oraz wybory nowej rady – 9 czerwca 2024

W 2. niedzielę czerwca br. Kościół zaprosił nas do rozważania fragmentu Ewangelii według św. Marka, w którym Jezus wyjaśnia sens i cel pełnienia woli Bożej. Słowa Chrystusa wskazują na konieczność zaufania Mu w każdej sytuacji. Wówczas posłuszeństwo woli Bożej prowadzi do bliskiej relacji z Jezusem, do stawania się Jego „bratem, siostrą i matką”. Sam Jezus bowiem tych, których wybiera, nie pozostawia samych sobie, ale otwierając przed nimi perspektywę wieczności, umacnia swoją obecnością.
I tego właśnie dnia w czasie Mszy św. miał miejsce obrzęd przyjęcia nowych osób do Wspólnoty. Z radością powitaliśmy wśród nas

  • Jolantę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Golińską
  • Franciszka od św. Józefa Golińskiego
  • Agnieszkę od Krzyża i Pasterza-Baranka Pach

którzy, przyjmując szkaplerz karmelitański oraz prawo własne OCDS jako zewnętrzne znaki przynależności do świeckiego zakonu, stanęli u progu karmelitańskiej drogi naśladowania Chrystusa.

Natomiast po Eucharystii zgromadziliśmy się w salce, by odmówić nieszpory i przystąpić do zgodnych z wolą Bożą wyborów władz Wspólnoty, którym przewodniczył o. Delegat K. Strójwąs.
Przewodniczącą Rady Wspólnoty ponownie wybrano Elżbietę Gojtowską. Do Rady weszli: Gabriela Żylińska, Mariusz Westfal i Krystyna Westfal, a formatorem pozostała Violetta Plichta.
Spotkanie przebiegło w wyjątkowej atmosferze przy stole zastawionym słodkimi przekąskami i zakończyło się błogosławieństwem udzielonym Wspólnocie przez o. Delegata. Ustępującej Radzie dziękujemy za pełną wytrwałości posługę w minionym triennium, a nową Radę polecamy modlitwie całej Wspólnoty.

Krystyna Westfal  OCDS