aktualności karmelu OCDS Łódź wróć

Przyrzeczenia i śluby w OCDS w Łodzi

13 stycznia, 2020

W grudniu, w niedzielę Gaudete naszej wspólnocie nie brakowało powodów do radości. Oprócz świadomości, że przyjście Pana jest blisko, dzieliliśmy radość naszych sióstr, które składały przyrzeczenia i śluby. Przyrzeczenia czasowe złożyła s. Halina od Trójcy Świętej- Halina Dębska, a śluby ofiarowała Panu Bogu s. Anna od Trójcy Świętej- Anna Janczak.

Podczas homilii ojciec asystent przypomniał, że powołanie jest tajemnicą miłości między Panem Bogiem a sercem człowieka. Jest ono niczym niezasłużonym darem, za który należy dziękować. Jednocześnie podkreślił, że oparcie się na Bogu i świadomość Jego wierności są źródłem trwałej radości, której nie przysłonią przeciwności i trudy codziennego dnia. Tej radości i wytrwania na wybranej drodze życzyliśmy naszym Siostrom ogarniając je modlitwą. Radość tego dnia znalazła swoje dopełnienie we wspólnym świętowaniu podczas spotkania opłatkowego.

Małgorzata Kołodziejczak