aktualności karmelu OCDS Warszawa-Racławicka wróć

Przyrzeczenia i wybory w OCDS na Racławickiej

30 listopada, 2022

„Jakie bądź byłoby zadanie, zawsze opierać się ono musi na rezygnacji z siebie samego i miłości Boga. Wówczas musimy toczyć walkę: poznając naszą słabość i ułomność, ćwiczyć się w pokorze i szukać pomocy Bożej”.

św. Rafał Kalinowski

Wszyscy dziś otrzymaliśmy jakieś zadania: rozpoczęcia zupełnie nowych lub kontynuacji swoich i wsparcia dla tych, którzy będą nam przewodzić.

Mocni modlitwą i zawierzeniem naszej Wspólnoty w Nowennie do św. Rafała Kalinowskiego podjęliśmy je ku dobru wspólnemu i każdego z nas. Świadomi naszych słabości, ale pełni zaufania, dziękujemy za ogrom łask od naszego Pana w dniu, kiedy błogosławimy Go jako naszego Króla.

Dziękujemy za tych, którzy oddali się Mu do końca swojego życia: za Barbarę Nowak, Iwonę Witwicką i Andrzeja Witwickiego. Dziękujemy za ich przyrzeczenia definitywne.

Dziękujemy za nową Radę, w skład której weszli: przewodnicząca Krystyna Balcer oraz radni: Monika Roguska, Andrzej Witwicki i Leszek Cieśliński. Oddajemy ich pod czułą opiekę naszego Króla i obiecujemy szczere wsparcie i modlitwę. Rada wybrała też nową formatorkę Lucynę Kusak i socjuszy.

„Bóg nawiedził; niech będzie zawsze i w cierpieniach, i w boleści, i w weselu – Imię Jego święte błogosławione”.

św. Rafał Kalinowski

Ewa Krasnodębska OCDS