aktualności karmelu OCDS Szczecin wróć

Rekolekcje, przyrzeczenia czasowe i wybory w Szczecińskiej Wspólnocie OCDS

11 stycznia, 2018

Od 3 do 5 listopada 2017 r. nasza wspólnota zgromadziła się na dorocznych rekolekcjach, które odbyły się w domu św. Józefa w Szczecinie, prowadzone przez o. Marka Kępińskiego, naszego asystenta. Tematem była: Rola człowieczeństwa i Bóstwa Jezusa Chrystusa, na podstawie Księgi Życia, która stała się żywym świadectwem życia św. Teresy. Rekolekcjonista podkreślił, że przez człowieczeństwo Chrystusa nie tracimy wiary, nadziei i miłości. Już od momentu chrztu św. Pan Bóg nam towarzyszy przez bóstwo i człowieczeństwo. Święta Teresa w doskonały sposób ukazała nam wartość modlitwy myślnej, kontemplacji, bo tylko będąc wyciszonym możemy wsłuchać się w Słowa Pisma Św. i jednoczyć się z Bogiem. Kto raz doszedł do zjednoczenia z Panem dalej już nie poszukuje. Chciejmy być z Bogiem przez całą wieczność, pomimo naszej grzeszności i słabości.

Każdego dnia w programie było wspólne śpiewanie Liturgii Godzin, Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z rozważaniami modlitwy różańcowej, koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencje O. Marka oraz modlitwa myślna.

W niedzielę (5 Listopada) podczas porannej Mszy Św. Anna Kricka i Krystyna Repke złożyły przyrzeczenia czasowe. Po tej uroczystości udaliśmy się na agapę.

Kolejnym bardzo istotnym wydarzeniem były wybory na przewodniczącego i do rady wspólnoty. Wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z procedurą. Przewodniczącą została Maria Karczyńska. W skład Rady weszli: Anna Przezak, Krystyna Repke, Wioletta Sekuła i Roman Gwizdek. Odpowiedzialność za formację przyjęła Maria Karczyńska oraz Krystyna Repke (mianowana przez o. Delegata Roberta Marciniak). Sławkowi Wołowik podziękowaliśmy za wieloletnią funkcję przewodniczącego.

Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Nieszporów. Był to czas bardzo napięty ale wszystko zostało zrealizowane. Wróciliśmy do domów duchowo ubogaceni.

Krystyna Repke OCDS