aktualności karmelu OCDS Konin wróć

Rekolekcje, przyrzeczenia i przyjęcie nowego członka w konińskiej wspólnocie OCDS

28 czerwca, 2022

Pod koniec czerwca, w dniach 24-26, konińska wspólnota OCDS odbyła swoje coroczne rekolekcje w Grąblinie, pierwotnym miejscu spotkań wspólnoty. Temat przewodni brzmiał: „Maryja w Karmelu”. Rekolekcje prowadził asystent wspólnoty o. Aleksander Szczukiecki OCD. Wspaniałe miejsce w klasztorze sióstr Anuncjatek w lesie grąblińskim k. Lichenia dało nam piękną przestrzeń wyciszenia się oraz rozważania w ciszy własnej wiary i relacji z Bogiem.

Rekolekcje wspólnoty stały się okolicznością do uroczystego złożenia przyrzeczeń czasowych i przyjęcia nowego członka do wspólnoty. Ojciec rekolekcjonista, podczas sprawowanej w ostatni dzień rekolekcji Mszy Św. przyjął przyrzeczenie Iwony od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Frątczak) oraz akty postanowienia przyjmowanej do wspólnoty Edyty od Ducha Świętego (Badowskiej). Rekolekcje były piękną okazją pogłębienia relacji z Bogiem i Maryją, Królową i Opiekunką Karmelu. Była cisza, konferencje, modlitwa, ale też chwile wzruszeń. Bogu niech będą dzięki za ten czas!

Ewelina Trzos OCDS