aktualności karmelu OCDS Szczecin wróć

Rekolekcje szczecińskiej wspólnoty OCDS w Zwoli

30 czerwca, 2022

Rekolekcje odbyły się dniach 24-26 czerwca (piątek-niedziela) w Zwoli, wsi niedaleko Poznania, w niedawno oddanym do użytku, jeszcze nieukończonym ośrodku rekolekcyjnym oo. karmelitów bosych.

Nauki głosił o. Krzysztof Pawłowski, asystent wspólnoty. Wśród tematów znalazły się: Serce Jezusa na podstawie objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, a właściwie kwestia zawartych w nich obietnic (dzień pierwszy), kwestie Słowa Bożego i lectio divina (dzień drugi) oraz zagadnienie samotności (dzień trzeci). Co do Słowa Bożego, to z poruszonych zagadnień wskażę jego słuchanie i zachowywanie oraz różne sposoby przemawiania Boga do człowieka z główną rolą Syna Bożego; pojawiła się również nauka św. Jana od Krzyża o potrzebie obserwacji stworzenia, ponieważ przez nie mówi Bóg. Z uwag na temat lectio divina przywołam myśli o nieustannej modlitwie. Omawiając problem samotności, o. Krzysztof wyróżnił: samotność jako pustkę (złą samotność – I.S.) oraz samotność jako obecność (dobrą samotność – I.S.). Przy pierwszym sposobie rozumienia samotności pojawiła się myśl: „Ludzka samotność nie jest brakiem informacji, lecz brakiem obecności”. W drugim z wyróżnionych znaczeń rekolekcjonista mówił o samotności, której się szuka i wskazał dwie perspektywy jej ujęcia: samotność zewnętrzną i wewnętrzną oraz samotność w odniesieniu do społeczności. W tym drugim przypadku zaznaczył, że samotność nie jest izolacją, ucieczką od ludzi, od ich problemów; człowiek jest istotą społeczną.

Podczas sobotniej Mszy Świętej przyrzeczenia czasowe złożyli: siostra Bożena Mirakowska (Bożena od św. Teresy od Dzieciątka Jezus) oraz brat Ireneusz Statnik (Ireneusz od Mądrości Bożej). Tego też dnia siostry i bracia udali się nad pobliskie jezioro, gdzie na łonie przyrody odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Rekolekcje zakończył wspólny, niedzielny obiad.

Ireneusz Statnik OCDS