aktualności karmelu OCDS Toruń wróć

Rekolekcje toruńskiej wspólnoty OCDS w Zwoli

13 września, 2022

Tegoroczne rekolekcje Toruńskiej Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel odbyły się w Zwoli k/Poznania w klasztorze ojców Karmelitów Bosych w dniach od 8 do 11 września 2022r.

Rekolekcje poprowadził asystent naszej Wspólnoty ojciec karmelita Roman Hernoga. Tym razem zmierzyliśmy się z tematem „Nocy ciemnej” św. Jana od Krzyża. Noc ciemna to zaproszenie dla wszystkich, którzy zakochani w Panu Bogu chcą z Nim jak najściślej się zjednoczyć. Pragnienie, tęsknota za Bogiem to warunek, aby Pan Bóg dopuścił duszę do nocy ciemnej. Doświadczenie nocy pomaga nam pokonać egoizm, lenistwo, niecierpliwość, zazdrość, osądzanie bliźnich.

Noc ciemna to oczyszczająca droga, jaką człowiek musi pokonać, by zjednoczyć się z Bogiem. Sam Pan Bóg wprowadza duszę w stan osamotnienia, bólu, oschłości, poczucia nicości, aby ją oczyścić, usunąć z niej wszelkie niedoskonałości i tym samym zrobić miejsce dla Samego Siebie – czyli dla Miłości. Noc ciemna jest drogą pokoju, wolności wewnętrznej, to całkowite zawierzenie Bogu. Droga ta prowadzi do wyzwolenia poprzez wybór wartości.

W ostatnim dniu dzieliliśmy się świadectwami, które nas nawzajem ubogaciły. Był to dla nas czas odnowy duchowej, dokonującej się poprzez rozważanie nauk rekolekcyjnych, osobistą i wspólnotową modlitwę.

Sprzyjały temu warunki pobytu w klasztorze ojców Karmelitów w Zwoli: jednoosobowe pokoje, możliwość wyciszenia, spacery w ogrodzie, piękno przyrody otaczającej klasztor. Były to dla nas szczególne dni, chociaż wolne od naszych codziennych zajęć i pracy, to jednak pełne nauki i przeżyć duchowych.

Dziękujemy Panu Bogu i ojcom Karmelitom: ojcu Serafinowi i diakonowi Bogusławowi za ten drogocenny dla nas czas. Szczególne podziękowania przekazujemy dla ojca Romana za wszystkie konferencje pełne Ducha Świętego, które nas umacniały i wprowadzały w klimat Karmelu: milczenia, wyciszenia i pokoju.

Iwona Kalinowska OCDS