aktualności karmelu OCDS Olsztyn wróć

Rekolekcje Wspólnoty OCDS pw. Dzieciątka Jezus w Olsztynie

11 czerwca, 2023

W dniach 9-11 czerwca br. (w Oktawie Bożego Ciała) dane nam było wziąć udział w pięknych rekolekcjach „Zamieszkać w Pięćdziesiątnicy”. Prowadził je dla nas w Gorzędzieju o. Jan Malicki OCD. Pod jego kierownictwem zgłębialiśmy z Pismem Św. w ręku tajemnice działania Ducha Św. w Kościele i w naszych sercach. Ojciec Jan krok po kroku poprzez Słowo Boże pomagał nam zrozumieć sposób działania Parakleta (Pocieszyciela).

Punktem wyjścia było omówienie katechezy 16. św. Cyryla Jerozolimskiego pt. „Woda żywa Ducha Świętego”. Słowa biskupa Jerozolimy o tym, że Duch Święty nie tylko pociesza, ale uzdrawia, poucza, upomina, wzmacnia i oświeca każdego, kto Go przyjmuje, na nowo zrodziły w nas nadzieję, że z takim opiekunem nie zabłądzimy.

Jesteśmy wdzięczni Ojcu Janowi, że tak obficie nakarmił nas Słowem Bożym, że przypomniał nam o wielkim znaczeniu naszego bierzmowania, o konieczności otwierania się na dary Ducha Świętego, aby „owocować” miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, opanowaniem, skromnością, wstrzemięźliwością i czystością. Ojciec pomógł nam uświadomić sobie, że tych owoców nie da się podrobić. Tu nie ma miejsca na udawanie. Pielęgnowanie tych owoców wymaga prawdy i wysiłku z naszej strony. Trwając w Duchu Świętym, współpracując z Nim, będziemy mogli przemieniać nasze serca, aby lepiej służyć Bogu i bliźniemu. Omawianie owoców działania Ducha Świętego było z pewnością dla każdego z nas świetną okazją do pogłębionego rachunku sumienia i zachętą, aby podjąć walkę ze swoimi wadami.

Miejsce rekolekcji i pogoda stanowiły piękną oprawę tak ważnych treści. Nie brakowało słońca, szumu wiatru (chwilami porywistego) i rozśpiewanych ptaków. Bujna czerwcowa zieleń drzew i krzewów oraz widok płynącej Wisły kojąco działały na każdego z nas, zachęcając do spacerów i milczenia.

Mamy nadzieję, że wspólnie przeżyte rekolekcje uczynią naszą wspólnotę bardziej otwartą na działanie Żywego Ognia Miłości i pozwolą nam więcej widzieć i rozumieć, aby być „dobrym jak chleb”, aby trwać w jedności ze sobą i z całym Kościołem.

Grażyna Smyk OCDS