aktualności karmelu Karmel Hafnarfjörður wróć

Siostry Karmelitanki Bose z Islandii nagrały płytę

22 października, 2020

Dusze nasze stają się harfami grającymi i śpiewającymi na swój sposób hymn miłości i uwielbienia na widok nieskończonej piękności Bożej.

Jan Tyranowski

Większość utworów, uwiecznionych na tej płycie w latach 2019-2020, zostało skomponowanych w naszym islandzkim klasztorze, wszystkie też zyskały naszą aranżację. Śpiew i gra na instrumentach to również w całości nasze wykonanie.

Niektóre teksty to poezje wielkich mistyków Karmelu, czy też poetyckie modlitwy. Wiele jednak rodziło się tutaj, w ciągu lat naszego pobytu na Islandii. Utwory te są próbą wyrażenia tego, co czuje człowiek stając w obliczu najwyższego i nieskończonego Piękna, jakim jest Bóg.

Są zachwytem nad tym, co On uczynił w życiu świętych – tych, którzy bezwarunkowo Jemu się oddali – i co On czyni również dziś, w naszej codzienności. Są tęsknotą za życiem prawdziwym – „hen, w dali” – w zjednoczeniu z Nim, a zarazem są prośbą, by On wszystkich ludzi doprowadził do pełni tego życia – tak, jak sam gorąco tego pragnie.

Poprzez tę płytę dzielimy się z Wami tym, co zostało nam ofiarowane w karmelitańskim powołaniu. Jest to niejako muzyczny zapis naszej wspólnej, duchowej wędrówki w islandzkim Karmelu. Utwory powstawały w konkretnych jej momentach i często wiązały się ze szczególnymi wydarzeniami. Pośród tych wydarzeń doświadczałyśmy, jak bardzo ten pozornie daleki – najwyższy, nieskończony Bóg jest obecny tu i teraz, jak wybiega nam naprzeciw, pragnąc dla każdego stać się Bogiem bliskim – Przyjacielem.

Niechaj te melodie będą dziękczynnym „Te Deum” za 80 lat istnienia naszego islandzkiego klasztoru mniszek karmelitanek bosych, w tym za 35 lat obecności naszej polskiej wspólnoty na Islandii.

Dziękujemy Robertowi, Ani i Marcinowi za znaczny wkład włożony w przygotowanie płyty oraz wszystkim osobom, które zechciały być strunami tej naszej harfy, by rozbrzmiewała na cześć i chwałę Jezusa!

Siostry Karmelitanki Boze z Islandii