aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej

8 lipca, 2020

Cały Twój Maryjo – Totus Tuus – Jan Paweł II
Wszystko postawiłem na Maryję – kard. Stefan Wyszyński

Zaproszenie na Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej

Drodzy Siostry i Bracia,
Członkowie Bractwa Szkaplerznego
i wszyscy członkowie Rodziny Szkaplerznej okryci szatą naszej Matki i  Królowej.

Pragnę bardzo gorąco zaprosić Was wszystkich na tegoroczne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Odbędzie się ono w sobotę, 18 lipca, w naszym maryjnym sanktuarium w Czernej k. Krzeszowic. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9, a ich głównym punktem będzie Msza Święta koncelebrowana o godz. 11 pod przewodnictwem ks. bp. Marka Szkudło, biskupa pomocniczego z Katowic. W programie dnia jest ponadto konferencja na temat maryjności naszych wielkich przewodników duchowych, przyjęcie nowych członków, poświęcenie dewocjonaliów i wspólnie celebrowane nabożeństwo maryjne. Szczegóły programu podajemy na afiszu w załączeniu.

Chcemy, aby to kolejne, dwudzieste drugie już, spotkanie z miłującą nas Matką, w znaku Jej Szkaplerza, stało się dla wszystkich jego uczestników duchowym umocnieniem i nieomylnym drogowskazem, zachętą do potwierdzenia swego oddania się Maryi i zawierzenia Jej wszystkich naszych spraw i niepokojów.

Dlatego też w roku, w którym my, Karmelici Bosi, obchodzimy stulecie odrodzenia Prowincji Polskiej naszego Zakonu i w którym – w łączności z całym Kościołem w Polsce – upamiętniamy stulecie urodzin naszego kochanego Ojca Świętego, a jednocześnie oczekujemy bliskiej już beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, na hasło naszego pielgrzymowania wybraliśmy słowa papieskiego zawołania „Cały Twój Maryjo – Totus Tuus” oraz życiową dewizę kard. Stefana Wyszyńskiego „Wszystko postawiłem na Maryję”. W oparciu o nie pragniemy pogłębić naszą karmelitańską duchowość maryjną oraz wyrazić cześć i wdzięczność Panu Bogu za wspaniałe świadectwo ich życia, za ich nauczanie i inspiracje, które nam ci wielcy przewodnicy duchowi pozostawili.

Zwracam się do Was, Kapłani, Osoby konsekrowane i Wierni świeccy, także do Was, moi Współbracia, dołóżmy wszelkich starań, aby informacja o tym wydarzeniu dotarła do jak najszerszego kręgu wiernych, zorganizujmy lub pomóżmy zorganizować, na ile to możliwe w obecnej sytuacji, grupowe i indywidualne pielgrzymki. Niech wezmą w nich udział przynajmniej delegacje. Po długim okresie ograniczeń – przez naszą obecność w szkaplerznym sanktuarium w Czernej – będziemy mogli dać świadectwo naszej przynależności do Maryi i odnowić wzajemne duchowe więzy.

Ustępująca powoli pandemia i łagodzenie obostrzeń pozwala obecnie na odbycie pielgrzymki i organizację zaplanowanego spotkania. Oczywiście, zostanie ono przeprowadzone w zależności od panującej sytuacji epidemicznej, to jest z poszanowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i przepisów prawnych. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa, które podajemy w załączeniu do tego listu i o ich przestrzeganie.

Do zobaczenia przed Obliczem Tej, „która nikogo nie opuszcza, nikim nie gardzi, nikomu nie odmawia swojej macierzyńskiej opieki”. Ona wszystkich pragnie przyodziać darem swojej szkaplerznej szaty i przygarnąć do siebie.

o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych


„Totus Tuus – Wszystko postawiłem na Maryję” – oto hasło tegorocznych uroczystości lipcowych w Czernej. Są to słowa – życiowe motta – św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Program uroczystości:

  • Od 7 lipca, rozpocznie się nowenna przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W czasie nowenny, która w dni powszednie będzie o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 11.00. Podczas nowenny zasłonięcie obrazu Matki Bożej po mszy św. wieczornej.

  • Z 15/16 lipca odbędzie się maryjna noc czuwania. Rozpocznie się procesją różańcową o godz. 21.00.

  • 16 LIPCA, UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL. Msze św. będą odprawiane jak w niedziele. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 i procesji eucharystycznej będzie przewodniczył o. Tadeusz Florek prowincjał naszej krakowskiej prowincji karmelitańskiej.

  • W sobotę, 18 lipca, odbędzie się w naszym sanktuarium XXII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 będzie przewodniczył ks. Bp Marek Szkudło biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.

  • W niedzielę, 19 lipca – uroczystość odpustowa św. Eliasza – patrona naszego kościoła i poświęcenie samochodów z racji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tych uroczystościach. Szczegóły są zamieszczone na plakatach. Prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz o zachowanie dystansu społecznego.


Warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej Czerna, 18 lipca 2020 roku

W świetle obowiązujących przepisów prawnych w spotkaniu może wziąć udział osoba, która dobrowolnie wyraziła na to zgodę i oświadczyła, że:

a) jest zdrowa oraz

  • nie miała wcześniej kontaktu z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę, izolację lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem,
  • w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami Polski,
  • w przeciągu ostatnich dwóch tygodni nie była w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
  • od ostatnich 14 dni nie posiada żadnego z wymienionych objawów infekcji układu oddechowego, takich jak gorączka, duszności, kaszel oraz innych niepokojących objawów chorobowych;

b) jest wyposażona we własne indywidualne środki ochrony osobistej (osłonę nosa i ust, tj. maseczkę lub przyłbicę, płyn dezynfekujący), które będzie używać podczas pielgrzymki;

c) zachowa 2-metrowy odstęp fizyczny od innych uczestników pielgrzymki i inne konieczne środki ostrożności;

d) zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich innych zasad sanitarnych określonych przez akty prawne i rozporządzenia;

e) oświadczyła, że w razie ich naruszenia lub poświadczenia nieprawdy, sama ponosi odpowiedzialność prawną.

za: karmel.pl