aktualności karmelu OCDS Konin wróć

Spotkanie świąteczne w konińskiej wspólnocie OCDS

22 stycznia, 2021

Dnia 10 stycznia 2021 r. odbyło się comiesięczne spotkanie Wspólnoty OCDS w Koninie. Tym razem szczególne, bo świąteczne spotkanie przebiegało w nieco innej organizacji spowodowanej zachowaniem koniecznego reżimu sanitarnego. Z powodu kwarantanny nałożonej na Ojca Asystenta w poznańskim klasztorze zastępstwo kapłańskie w tym dniu zgodził się przyjąć na siebie o. Krzysztof Piskorz OCD. Jest to dla nas szczególnie cenne, aby pomimo groźnego oblicza epidemii Wspólnota nie rezygnowała całkowicie z tego, co stanowi dla niej siłę – obecność kapłana karmelity. Stąd członkowie Wspólnoty z pomocą Ojca karmelity z determinacją, ale i roztropną odpowiedzialnością zrealizowali to na czym nam bardzo zależy: była zatem Eucharystia z homilią dla wszystkich wiernych w parafii św. Wojciecha w Koninie, nakładanie wiernym szkaplerza karmelitańskiego, konferencja Ojca karmelity dla członków Wspólnoty, modlitwa brewiarzowa oraz (inne niż zwykle) spotkanie opłatkowe. Tę część spotkania, z zachowaniem odpowiedniej liczby zdrowych osób, rozpoczął Ojciec od odczytania Słowa Bożego, następnie odczytano nadesłane Wspólnocie życzenia świąteczne, a w klimacie śpiewanych kolęd wszyscy otrzymali niespodziankę z cytatem św. Teresy od Jezusa. Jak co roku zadeklarowaliśmy też wzajemną modlitwę członków Wspólnoty za siebie. Wielokrotnie wybrzmiewała serdeczna troska i nadzieja o szybki powrót do zdrowia naszego Asystenta – o. Aleksandra Szczukieckiego OCD oraz trojga chorych członków Wspólnoty. Ufamy dobremu Bogu, że przeprowadzi naszą Wspólnotę – jak zresztą dotąd – bezpiecznie przez zagrożenia 2021 roku.

Ewelina Trzos