aktualności karmelu OCDS Konin wróć

Spotkanie świąteczne w konińskiej wspólnocie

12 stycznia, 2022

Po raz kolejny członkowie OCDS w Koninie spotkali się na coroczny spotkaniu świątecznym. Spotkanie poprzedziła godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił asystent wspólnoty o. Aleksander Szczukiecki OCD. Na spotkaniu było Słowo Boże, indywidualne życzenia, losowanie imion i nazwisk osób powierzonych rocznej modlitwie wstawienniczej, no i śpiewanie kolęd przy smacznym poczęstunku.

Spotkanie stało się cenną okazją do pogłębiania relacji we wspólnocie i wzajemnego szacunku. W spotkaniu, oprócz członków wspólnoty i ojca asystenta, udział wzięli także przedstawiciele duchowieństwa parafii oraz członkowie nadzwyczajni wspólnoty. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy wspólnie śpiewać Gloria in excelsis Deo!

Ewelina Trzos OCDS