aktualności karmelu Karmel, Świat wróć

Spotkanie wyższych przełożonych Europy

4 czerwca, 2022

Zjazd poświęcony był aktualizacji Statutu CEP, kwestiom szerokopojętej współpracy formacyjnej w Europie (zwłaszcza II nowicjatu) oraz europejskiego spotkania studentów karmelitańskich i Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. To doroczne spotkanie przełożonych dało też przestrzeń do konsultacji i wymiany poglądów w zmieniającej się ciagle kondycji poszczególnych jednostek Zakonu oraz sytuacji powołaniowej. Wybrano także nowego przewodniczącego Konferencji, którym został o. Fausto Lincio z prowincji lombardzkiej.

Pobyt w Lisieux był dla zgromadzonych okazją do odwiedzenia miejsc związanych ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, w tym Karmelu, w którym żyła, jej domu rodzinnego w Buissonetts, oraz bazyliki zbudowanej ku jej czci.

za: karmel.pl