aktualności karmelu OCDS Włocławek wróć

Sprawozdanie w wyborów radnych Wspólnoty | OCDS Włocławek

5 grudnia, 2017

Dnia 25/11/2017 we Wspólnocie Zakonu Karmelitów Bosych

  1. Ducha Świętego we Włocławku, po Eucharystii i modlitwie do Ducha Świętego odbyły się wybory do Rady Wspólnoty, zatwierdzone przez Delegata Prowincji Warszawskiej OCDS o. Roberta M. Marciniak OCD.

Obecni byli:

– Delegat prowincjalny: o. Robert M. Marciniak OCD;

– Przewodnicząca Rady Prowincjalnej: Monika Olszewska

– członkowie OCDS we Włocławku (w tym sześciu członków z dziesięciu uprawnionych do głosowania).

 

Wyniki wyborów:

– na Przewodniczącą wybrana została: Wanda Szczepankiewicz,

– na Formatora wybrana została: Zdzisława Turkiewicz,

– na Radnych Wspólnoty wybrane zostały: Krystyna Maślanka, Janina Rieskie, Wacława Zabłocka,

– na Sekretarza wybrana została: Janina Rieske,

– na Skarbnika wybrana została: Wacława Zabłocka.