aktualności karmelu Carmelitanum Wrocław wróć

Św. Jan od Krzyża, przyjaźń i zielone skarby

21 czerwca, 2021

Zakończył się kolejny rok formacyjny w Instytucie Duchowości Karmel. Podczas ostatniego czerwcowego wykładu, wspólnej modlitwy i spotkania w ogrodzie był czas na podsumowania i wspomnienia.

W Karmelu mamy pewnych przewodników. Św. Teresa z Avili uczy modlitwy „Ojcze nasz”, w której zawarte jest wszystko, św. Jan od Krzyża – mistyk, ale i poeta, człowiek zakochany w naturze – uczy nas wolności; zachęca, by „pozwolić Bogu być wszechmogącym”, św. Teresa od Dzieciątka Jezus przypomina o Bożym dziecięctwie – mówił o. Antoni Rachmajda OCD w czasie Mszy św. kończącej kolejny rok formacji.

Wspominał wykłady, ale i warsztaty, wyprawy do lasu, wspólne zbieranie ziół. – Bóg daje nam ogrom dóbr. Odkrywamy je wokół nas, gdy odkrywamy swoje wnętrze – dodał.

Państwo Paluchowie, Agnieszka i Filip, razem uczestniczyli w wykładach. – Dzięki IDK bardziej zrozumiałem, czym jest wolność. Poznałem bliżej św. Jana od Krzyża, św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Jestem w trakcie czytania „Dziejów duszy” i przygotowywania się do egzaminu – mówi.

– To nie są tylko teoretyczne wykłady, ale budowanie wiary, duchowości w charyzmacie karmelitańskim – dodaje pani Agnieszka. – Zawsze była bliska św. Tereska od Dzieciątka Jezus, jej relikwie noszę w portfelu. Tutaj jeszcze bardziej ją poznałam. Duchowość karmelitańska jest wymagająca, ale wchodząc w nią można doświadczyć, jak Bóg udziela łaski, żeby nią iść – „małą drogą” św. Tereski, drogą na górę Karmel, o jakiej pisze św. Jan od Krzyża.

Małżonkowie wspominają instytutową wiosenną wyprawę do milickich lasów, gdzie razem z innymi zbierali pączki sosen. – Wcześniej otrzymaliśmy mailem informacje, jak można je wykorzystać, co z nich można zrobić (napar, kremy, maści) – z pączków, ale i z różnych ziół. Mieliśmy ognisko, kiełbaski, był czas na integrację – opowiadają.

– Jestem w IDK od początku jego istnienia, szósty rok – mówi pani Olga. – Przedtem należałam do grupy „Solniczka”, potem odnalazłam się w IDK. Wykłady i inne zajęcia wiele mi dają. Chciałabym dołączyć do grupy modlitewnej, która ma tu powstać. Podobają mi się również propozycje związane z ziołolecznictwem. Prowadzę życie na skraju miasta, pracuję w gospodarstwie ogrodniczo-rolnym, zajmuję się pszczelarstwem, mam sporo zajęć. Formuła zajęć w instytucie jest taka, że mogę w nich uczestniczyć. Głównym motywem wyboru IDK jest jednak duchowość karmelitańska – „wciągnęła” mnie…

W czasie ostatniego wykładu w tym roku akademickim słuchacze poznawali naukę św. Jana od Krzyża i jego opis „nocy”, oczyszczeń, przez które człowiek przechodzi, by móc całkowicie zjednoczyć się z Bogiem, by w pełni realizować przykazanie „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną…”

– Jan pokazuje, jak stać się całkowicie wolnym, dać Bogu dostęp do swojego życia… Duchowość Karmelu jest relacyjna. Relacja z Bogiem wymaga bycia w prawdzie – mówił o. Antoni.

Tłumaczył, czym jest wyzwolenie „czynne” zmysłów i ducha – to, co człowiek sam może zrobić, by być wolnym dla Boga – i czym jest wyzwolenie „bierne” – kiedy zaczyna działać Bóg. Człowiek przestaje wówczas przeżywać przyjemność podczas modlitwy, przestaje „czuć” Boga, ciąży mu trud modlitwy, choć zarazem nie czuje pociągu do tego, co „ziemskie”. Mierzy się z trudnościami życiowymi, zmaga się z pokusami. Zaczyna poznawać w pokorze siebie, swoje możliwości, służyć Bogu bardziej bezinteresownie – nie dla odczuwanej przyjemności.

Podczas „nocy biernej ducha” Bóg działa w człowieku poprzez kontemplację – udzielając się mu duchowo, w sposób dla człowieka ukryty, nie dający się zredukować do ludzkich wyobrażeń, pojęć.

Kto chce bliżej poznać naukę św. Jana od Krzyża uczestniczyć może w rekolekcjach, które o. Antoni Rachmajda poprowadzi w karmelitańskim domu rekolekcyjnym w Zwoli od 26 do 29 sierpnia.

W kolejnym roku akademickim planowane są między innymi wykłady poświęcone tematyce kobiecości u Edyty Stein, cykl wykładów o św. Teresie z Avili.


Informacje i zapisy:

www: wroclaw.karmelicibosi.pl
fb: Instytut Duchowości Karmel
mail: idk.wroclaw@gmail.com
tel.: 698 672 838, 600 084 677


Źródło: wroclaw.gosc.pl