aktualności karmelu OCDS wróć

Treści przemieniające duszę, modlitwę, relacje… czyli 3. wirtualne Spotkanie Prowincjalne

12 października, 2021

Dnia 9 października 2021r. (w sobotę) odbyło się 3. wirtualne  Spotkanie Prowincjalne świeckich karmelitów Prowincji Warszawskiej. Tym razem było ono dwuczęściowe: Teresowe i ogłoszeniowe. Zaczęło się – jak zwykle – o godz. 10.00, a gościem świeckich karmelitów była s. Lidia Wrona, karmelitanka misjonarka, która zaprezentowała Teresę Wielką jako Europejkę, świadomą perspektywy eklezjalnej, ale też ogromnej roli modlitwy w życiu człowieka i wspólnoty.

Refleksja s. Lidii o Teresie była tak wyrazista, że Święta niejako uobecniła się: nie tylko stała się „mieszkanką” swoich równie niespokojnych, jak nasze, czasów oraz mistrzynią na drodze życia duchowego, ale stała się też na tyle aktualna i atrakcyjna, że jej refleksja stała się wiarygodna i godna przyjęcia. Stała się nam szczególnie bliska poprzez pytanie: co ja mogłabym zrobić w Kościele i dla Kościoła, i do tego w czasach iście trudnych i niespokojnych (w jej przypadku: z Inkwizycją, Indeksem Ksiąg Zakazanych, protestantyzmem, erazmianizmem, ale też z autentyczną troską i dogmatyczną, i misyjną…). A Pan Bóg poprzez życie Teresy po raz kolejny pokazał, że nie izoluje swoich wybranych od trudów świata, ale w tymże skonfliktowanym świecie nakazuje szukać dróg wyjścia (tj. uczynienia chrześcijaństwa na nowo „żywym”, twórczym i odradzającym). I dla Teresy jedyną istotną odpowiedzią-rozwiązaniem na wszelkie kryzysy i rozpady dawnych fundamentów jest mocne osobiste doświadczenie Boga przemieniające całe życie, ale też rzutujące na otoczenie – tak głębokie, że rodzi modlitwę pojętą nie tylko jako określona forma, która ma swój czas i miejsce, dni skupienia i rekolekcje, ale głównie jako styl całego życia (tj. nienużący sposób bycia zwrócony zarówno KU Bogu jak i KU człowiekowi). Teresa podpowiada, że modlitwa stanowi jedyne drzwi do łask Boga i poważne jej traktowanie porządkuje całe życie. A jednocześnie odnotowuje, że kiedy człowiek jest jej wierny, i szerzej: Ewangelii, przerzuca mosty pomiędzy tymi, którzy wypracowywali w przeszłości charyzmat Karmelu, jak i tymi, którzy go współcześnie kontynuują, i uzupełnia to stwierdzeniem, że więcej dokona jeden doskonały niż wielu niedoskonałych.

I tak – co chwila – ze strony s. Lidii bombardowały nas nowe treści, niezwykle istotne, równie wyraziste jak Teresa i jej propagatorka.

A w części „ogłoszeniowej” 3. Spotkania dominowały kwestie współfinansowania (razem z Prowincją Krakowską) procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec oraz sposoby zapoznawania się z Instrukcją ws. korzystania z mediów społecznościowych.

Gabriela Żylińska OCDS