aktualności karmelu Karmel Łódź wróć

Triduum ku czci św. Józefa w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi

11 marca, 2021

W dniach 17-19 marca odbędzie się w Klasztorze Karmelitanek Bosych w Łodzi Triduum ku czci św. Józefa, które poprowadzi ks. Jose Maniparambil – charyzmatyczny kapłan pochodzący z Indii. Codziennie o godz. 18.00, w przyklasztornym Kościele pw. św. Teresy, będzie odprawiona Msza św. z konferencją, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i litania do św. Józefa.

– Kiedy cały świat pogrążał się w coraz większym strachu w związku z pandemią, papież Franciszek napisał list, w którym ustanowił rok liturgiczny 2020/2021 Rokiem św. Józefa. Jakby chciał nam wszystkim pokazać najlepsze miejsce schronienia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łodzi na Triduum ku czci św. Józefa, które jest naszą odpowiedzią na intuicję papieża – mówi s. Maria Weronika od Najświętszego Oblicza ocd – przełożona łódzkiej wspólnoty.

W Karmelu św. Józef otaczany jest szczególną czcią. Już św. Teresa z Avila mówiła, że nie pamięta, aby kiedykolwiek jej prośba, przedstawiona za przyczyną św. Józefa, pozostała bez odpowiedzi. Dodawała nawet, że łaski, których Bóg jej przez jego wstawiennictwo udzielał były cudowne.

– W swoim liście papież Franciszek zamieścił przejmującą modlitwę do św. Józefa, którą codziennie odmawiamy w naszym Klasztorze. Pragniemy zachęcić wszystkich do poznania jej:

„Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc”.

Ksiądz Jose Maniparambil, urodził się w roku 1964 w Indiach, jest kapłanem diecezjalnym. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Calicut w Kalkucie, a tytuł doktora nauk biblijnych w Instytucie Papieskim im. św. Piotra w Bangalore, w Indiach. Obecnie jest profesorem wizytującym wiele instytutów w Indiach i za granicą oraz głosi rekolekcje i konferencje w wielu krajach. Jest założycielem i dyrektorem Biblia Academy.