aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

“Twierdza wewnętrzna” – kurs systematyczny zaprasza s. Lidia

25 stycznia, 2020

 

Przedstawiła mi się dusza… jako twierdza… cała z jednego diamentu…

Stajemy wobec Twierdzy wewnętrznej – wyjątkowego dzieła św. Teresy od Jezusa, które jako jedno z niewielu dzieł chrześcijańskiej duchowości przedstawia cały proces rozwoju życia duchowego osoby, aż do zjednoczenia z Bogiem. Jego wartość jest tym większa, że powstaje w czasie trudnych prześladowań rozrastającej się terezjańskiej reformy karmelitańskiego życia wspólnotowego. To dzieło kobiety, która:

  • ukończyła już 60 lat,
  • ma za sobą długą oraz trudną drogę życia duchowego,
  • z doświadczenia zna życie mistyczne,
  • patrzy na przebytą drogę z perspektywy dojrzałej, tak pod względem ludzkim jak i duchowym kobiety.

Celem systematycznego kursu na temat Twierdzy wewnętrznej św. Teresy od Jezusa jest:

  • przekazać jego uczestnikom najważniejsze i kluczowe dla zrozumienia dzieła treści,
  • zwrócić uwagę na najbardziej istotne jego elementy,
  • pogłębić wybrane tematy,
  • ukazać duchowe perspektywy dzieła,
  • zachęcić uczestników do samodzielnej jego lektury,
  • rozbudzić pragnienie wejścia w osobistą relację przyjaźni z Bogiem.

Do współpracy w tym projekcie zaprosiliśmy spore grono osób. Nasze zaproszenie przyjął pan Wiktor Szymborski, który nakreśli historyczne ramy czasu, w jakim dzieło powstało.  Pani Anna Wajda, która zaproponuje spojrzenie na wybrane tematy dzieła z perspektywy biblijnej. Z tej samej perspektywy pomogą na Twierdzę wewnętrzną spojrzeć również: s. Anna Klich OSU i o. Andrzej Cekiera OCD. Nie zabranie perspektywy patrystycznej, do której przybliżą nas: o. Damian Sochacki OCD i o. Bazyli Mosionek OCDO. Krzysztof Kozioł OP ubogaci drogi Teresie temat poznania samego siebie spojrzeniem z perspektywy psychologicznej. Ks. Robert Woźniak podejmie niezwykle istotny i kluczowy dla zrozumienia terezjańskiego doświadczenia duchowego temat doktryny trynitarnej. O. Jerzy Gogola OCD przybliży temat nocy ciemnej u św. Jana od Krzyża – duchowego mistrza Teresy, natomiast o. Marian Zawada OCD skonfrontuje jej poszukiwanie Boga z tym samym poszukiwaniem u św. Augustyna. O. Paweł Hańczak OCD podejmie temat zjednoczenia w doświadczeniu mistyczek Kościoła, natomiast o. Piotr Hensel OCD skonfrontuje terezjański symbol twierdzy z literackim obrazem Zamku – Franza Kafki. Podczas kursu nie zabraknie oczywiście chrystologicznej perspektywy Twierdzy, którą przedstawi o. Jerzy Nawojowski OCD natomiast s. Lidia Wrona CM podejmie tematy stanowiące systematyczny wykład dotyczący dzieła.


Ważne informacje

Adresaci:
Wszyscy, (zarówno świeccy jak i osoby konsekrowane, bez względu na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę), którzy zainteresowani są tematem modlitwy, życia duchowego i bliskiej, osobistej relacji z żywym Bogiem.

Miejsce:
Karmelitański Instytut Duchowości
ul. Rakowicka 18a (przy Dworcu Głównym)
31-510 Kraków

Czas:
Środa – od 4 marca do 20 maja 2020 r. w godz. 17.00 -20.10.

Uczestnictwo – Można wziąć udział w całym kursie, lub w wybranych wykładach.

Zgłoszenia (zarówno na cały kurs jak i na pojedyncze spotkania) należy przesyłać mailem na adres: teresaodjezusa@gmail.com Prosimy o podanie: swojego imienia i nazwiska; adresu e-mail oraz wskazanie konkretnego spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

Opłata – Ofiarę za spotkanie (od 20 zł) – będzie można złożyć podczas wykładów.

Oferta WKB – Podczas kursu będzie można skorzystać ze specjalnej oferty Wydawnictwa Karmelitów Bosych.

Eucharystia. – Przed każdym spotkaniem, o godz. 16.30 będzie można uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kaplicy KID. Serdecznie zapraszamy!


Systematyczny kurs na temat Twierdzy wewnętrznej św. Teresy od Jezusa – KID 2020
04.03.2020

Środa

– 17.00 – 17.40

– 17.50 – 18.30

– 18.40 – 19.20

– 19.30 – 20.10

1. Wprowadzenie i przedstawienie osobowości Teresy od Jezusa – s. Lidia Wrona CM

2. Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji – Wiktor Szymborski

3. Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji – Wiktor Szymborski

4. Terezjański kontekst historyczny powstania Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

11.03.2020

Środa

– 17.00 – 17.40

– 17.50 – 18.30

– 18.40 – 19.20

– 19.30 – 20.10

1. Geneza dzieła i rękopis Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

2. Geneza dzieła i rękopis Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

3. Biblijne symbole duchowego życia człowieka – Anna Wajda

4. Symboliczna struktura dzieła – s. Lidia Wrona CM

18.03.2020

Środa

– 17.00 – 17.40

– 17.50 – 18.30

– 18.40 – 19.20

– 19.30 – 20.10

1. Interpretacje Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

2. Greccy ojcowie o modlitwie wewnętrznej czyli twierdza wewnętrzna na górze Synaj – o. Damian Sochacki OCD

3.  Biblia w Twierdzy wewnętrznej – o. Andrzej Cekiera OCD

4. Poszukiwanie Boga: św. Augustyn i Teresa od Jezusa – o. Marian Zawada OCD

25.03.2020

Środa

– 17.00 – 17.40

– 17.50 – 18.30

– 18.40 – 19.20

– 19.30 – 20.10

1. Poznanie siebie w Biblii – s. Anna Klich OSU

2. Waga poznania siebie w nauczaniu Ojców Kościoła – o. Bazyli Mosionek OCD

3. Poznanie siebie z perspektywy psychologicznej – o. Krzysztof Kozioł OP

4. Poznanie siebie z perspektywy I mieszkania Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

22.04.2020

Środa

– 17.00 – 17.40

– 17.50 – 18.30

– 18.40 – 19.20

– 19.30 – 20.10

1. Biblijna koncepcja walki o życie duchowe – Anna Wajda

2. Wytrwałość z perspektywy II mieszkania Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

3. Nikt nie zna Ojca tylko Syn – Jezus wobec fałszywych obrazów Boga – Anna Wajda

4. Fałszywy obraz Boga z perspektywy III mieszkania Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

29.04.2020

Środa

– 17.00 – 17.40

– 17.50 – 18.30

– 18.40 – 19.20

– 19.30 – 20.10

1. Nowość – Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki – o. Jerzy Gogola OCD

2. Nowość życia – z perspektywy IV mieszkania Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

3. Zjednoczenie w doświadczeniu mistyczek Kościoła – o. Paweł Hańczak, OCD

4. Zjednoczenie z perspektywy V mieszkania Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

06.05.2020

Środa

– 17.00 – 17.40

– 17.50 – 18.30

– 18.40 – 19.20

– 19.30 – 20.10

1. Noc ciemna w nauczaniu św. Jana od Krzyża – Jerzy Gogola OCD

2. Noc ciemna z perspektywy VI mieszkania Twierdzy wewnętrznej – s. Lidia Wrona CM

3. Doktryna trynitarna w XVI – wiecznej teologii – ks. Robert Woźniak

4. Terezjańskie doświadczenie Trójcy św. z perspektywy VII mieszkania Twierdzy – s. Lidia Wrona CM

20.05.2020

Środa

– 17.00 – 17.40– 17.50 – 18.30

– 18.40 – 19.20

– 19.30 – 20.10

1. Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – o. Jerzy Nawojowski OCD

2. Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – o. Jerzy Nawojowski OCD

3. Zamek Franza Kafki i Twierdza wewnętrzna Teresy od Jezusa – o. Piotr Hensel OCD

4. Podsumowanie

za: karmel.pl