aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Uroczystości odpustowo-strażackie w Piotrkowicach

11 września, 2019

W niedzielę 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odbyły się uroczystości odpustowe w karmelitańskim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach k. Chmielnika, połączone w tym roku z wprowadzeniem do sanktuarium relikwii św. Floriana i regionalnym świętem strażaka. Głównym celebransem sumy odpustowej był ks. bp Andrzej Kaleta, sufragan kielecki.

Triduum przedodpustowe rozpoczęło się już w czwartek 5 września wieczorem. Katechezy maryjne głosił o. Piotr Hensel OCD, dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych w Krakowie. W sobotę, po wieczornej Eucharystii, wystąpiła krakowska aktorka Magdalena Markiewicz, która w recitalu słowno-muzycznym przedstawiła fragmenty poezji i dramatów Karola Wojtyły oraz wiersze maryjne.

W niedzielę o godz. 11.00 rozpoczęła się, prowadzona przez o. Adama Hrabię OCD, duszpasterza sanktuarium, prezentacja przybyłych grup pielgrzymkowych, delegacji z wieńcami dożynkowymi i zaproszonych kilkunastu jednostek strażackich, w tym trzech z miejscowej parafii piotrkowickiej (tj. z Piotrkowic, Suliszowa i Włoszczowic). Druhowie nieśli w procesji do ołtarza relikwie ex ossibus (z kości) św. Floriana, patrona strażaków, o jakie wystarał się pochodzący z parafii piotrkowickiej o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor Referatu Spraw Kanonizacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Za ten wymowny dar i wcześniejsze wspieranie OSP, decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, o. Szczepan został odznaczony medalem im. Bolesława Chomicza, z napisem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Odznaczenie wręczył druh Mirosław Pawlak, członek Prezydium Zarządu Głównego OSP z Warszawy i Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kielcach, w asyście druha Marka Długosza, prezesa OSP z Włoszczowic, który wystąpił z wnioskiem o jego przyznanie. Dziękując za odznaczenie, na przyjęcie którego o. Szczepan otrzymał pozwolenie przełożonego prowincjalnego, przypomniał on, że „quidquid monachus adquirit, monasterium adquirit” (co zyskuje zakonnik, zyskuje klasztor), i wyjaśnił, że jest to wyróżnienie nie dla niego, ale dla Zakonu. Życzył strażakom opieki ich Patrona, by mieli zawsze w swej bezinteresownej służbie dla dobra bliźnich „tyle powrotów ile wyjazdów”.

O godz. 11.30, po przedstawieniu grup pielgrzymkowych oraz przybyłych parlamentarzystów i przedstawicieli władz państwowych i samorządowych różnych szczebli, wszyscy zostali powitani przez o. Piotra Linkę OCD, proboszcza parafii i kustosza sanktuarium i rozpoczęła się liturgia Mszy świętej odpustowej, koncelebrowanej przez licznych kapłanów, z udziałem kleryków karmelitańskich z Karkowa, scholi i służby liturgicznej, pod czułym okiem opiekuna, br. Piotra Filipka OCD z piotrkowickiego klasztoru.

W swej homilii ks. bp Andrzej Kaleta podkreślił, że Matka Najświętsza, nazywana w polskiej tradycji Matką Bożą Siewną, troszczy się nie tylko o ziarno rzucane przez rolników w ziemię, aby przynosiło plon stokrotny, ale i o to ziarno, którym jest Słowo Boże, siane w ludzkich sercach, by przynosiło ono plon wierności Ewangelii w rodzinach i w całej Ojczyźnie. Nawiązując do rodowodu Pana Jezusa, przywołanego przez odczytany fragment Ewangelii, kaznodzieja podkreślał, że każde z imion tego rodowodu to kolejne ogniwo łańcucha tych, którzy przygotowali przyjście Zbawiciela, a dziś tymi ogniwami są nasze pokolenia, odpowiedzialne za przekazywanie wiary następnym.

Przed procesją eucharystyczną i błogosławieństwem oraz przed umieszczeniem relikwii św. Floriana w sanktuarium, ks. biskup poświęcił ziarno siewne i wieńce dożynkowe. Słowo do uczestników uroczystej liturgii skierował także o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, do której należy klasztor piotrkowicki. Wyraził wdzięczność ks. biskupowi, kapłanom, osobom konsekrowanym, strażakom, kołom gospodyń wiejskich, rycerzom Kolumba, a przede wszystkim rolnikom za liczny udział w uroczystościach, i cytując słowa pieśni maryjnej, o „Matce, która dobro zobaczyć w nas umie”, zachęcał do czynienia dobra pod płaszczem Jej macierzyńskiej opieki.

Dniem świątecznym na mocy lokalnej tradycji jest w parafii piotrkowickiej także poniedziałek, 9 września, nazywany „odpustkiem”, czyli dniem dziękczynienia za uroczystości odpustowe i dniem chorych. Porządek nabożeństw jest niedzielny i wiele osób korzysta jeszcze z daru odpustu zupełnego.

za: karmel.pl